Logiq blir medlem i TIEKE

Logiq har blivit medlem i TIEKE, Finlands nationella förening för utveckling av informationssamhället, för att stärka vår närvaro och kapacitet på den finska marknaden för EDI-tjänster.

Logiq och Medius ingår partnerskap

  Logiq och Medius ingår partnerskap för effektivare hantering av e-fakturor. Medius är en global leverantör av molnbaserade lösningar

Logiq rekryterar Senior Sales Manager

Välkommen Johan! Det är hög aktivitet på kundsidan och nu fyller vi på organisationen för att möta efterfrågan. Efter en noga urvalsprocess har Logiq rekryterat Johan Gren till teamet.