Logiq blir medlem i TIEKE

Logiq blir medlem i TIEKE

Publicerad den 27.10.2023, 18:31

Logiq har blivit medlem i TIEKE, Finlands nationella förening för utveckling av informationssamhället, för att stärka vår närvaro och kapacitet på den finska marknaden för EDI-tjänster.
Genom att bli medlem i TIEKE kan Logiq nu erbjuda våra kunder nya och förbättrade lösningar för att effektivt utväxla elektroniska handelsdokument med företag och organisationer i Finland.

 

TIEKE ansvarar för adressregistret för mottagare av elektroniska fakturor i Finland. Organisationen samlar ett omfattande nätverk av tjänsteleverantörer på marknaden, samt sammankopplingsavtal och standardisering för att säkerställa samarbete och informationsutväxling mellan leverantörerna. Genom att bli medlem i TIEKE kommer vi nu att kunna hjälpa våra kunder med förbättrade och mer strömlinjeformade affärsprocesser över de nordiska länderna.

Vi håller för närvarande på att upprätta samtrafikavtal med alla anslutna tjänsteleverantörer i nätverket. Samtidigt utvecklar och testar vi de tekniska lösningarna för att säkerställa överensstämmelse med alla finska format och protokoll. När vi är helt integrerade i nätverket kan våra kunder förvänta sig samma höga kvalitet på service och support som de är vana vid från de andra marknaderna vi verkar i.

Vi förväntar oss att vi mot slutet av 2023 kommer kunna distribuera majoriteten av fakturorna till finska företag direkt via TIEKE-nätverket. Vi kommer också att fortsätta arbeta med vår nuvarande partner i Finland för att säkerställa att alla fakturor kan skickas och tas emot på denna marknad, tills vi har en direktlänk med alla operatörer i TIEKE-nätverket.

Genom att ta detta steg kan Logiq erbjuda direkt tillgång till den finska marknaden befäster vi vår position som en ledande EDI-operatör i Norden.