Här samlar vi svaren på några av de vanligaste frågorna om PEPPOL och hur PEPPOL påverkar verksamheter och företag i Sverige. Har ni ytteligare frågor om PEPPOL tveka inte att kontakta Logiq Sverige.

Vad betyder PEPPOL?

PEPPOL är en förkortning för pan-european public procurement online

Måste jag ändra något i mitt system för att använda PEPPOL?

Är du kund hos Logiq kommer vi att lösa konverteringen åt er. Detta innebär att ni fortsätter att skicka fakturor via Logiq, vi sköter konverteringen till PEPPOL BIS 3.

Gäller PEPPOL bara i Sverige?

Nej, PEPPOL är ett initiativ från europakommissionen och kravet från myndigheter införs löpande i flera länder i Europa.

Finns alla företag med i PEPPOL-registret?

Nej inte dagsläget, men antalet anslutningar ökar dagligen. Kravet från länder i Europa på att offentlig sektor använder PEPPOL ökar ständigt antalet anslutna företag.

Fungerar Peppol endast för fakturor?

Nej alla dokumenttyper för handels går att skicka och ta emot i Peppol, så som Order, ordersvar och leveransavisering.

Kan jag innehållsvalidera inkommande Peppol-fakturor?

Nej, det görs av avsändaren, i en framtida uppgradering så planeras att det skall gå att innehålsvalidera enligt egna affärsregler.

Vad är PEPPOL?

PEPPOL är ett regelverk för elektronisk handel och är framtaget av Europeiska Unionen. PEPPOL-plattformen och dess regelverk reglerar vad och på vilket sätt information skickas inom nätverket. Tanken är att det gemensamma formatet ska främja och underlätta samarbetet mellan de europeiska länderna

Är PEPPOL ett krav?

Ja och Nej, Inom offentlig sektor är det ett lagkrav sen den 1 April 2019 att skicka e-faktura. Digitaliseringsmyndigheten DIGG förordar att detta sker via PEPPOL. Detta innebär att när avtal upphandlas efter detta datum gäller de nya direktiven. Kravet gäller offentlig sektor och nya avtal, vilket gör att de gamla formaten fortsatt används.

Måste jag vara ansluten till en accesspunkt?

Ja, för att komma åt PEPPOL-nätverket krävs en anslutning till en certifierad accesspunkt. För att enklare förstå kan man jämföra Logiq med ett telebolag, när du ringer upp ett telefonnummer kopplar din operatör ihop dig med rätt mottagare oavsett vilken operatör mottagaren använder.

Vad är skillnaden på Peppol och Svefaktura?

Svefaktura är ett xml-format, Peppol är en distrubutionslösning, Svefaktura förekommer som efaktura format i Peppol, även om den gamla versionen är på väg att fasas ut.

Kan jag avvisa en Peppol-faktura?

Nej Valideringen skall ske av avsändande accesspunkt, självklart kan du sedan bestrida en faktura som vanligt.

Hanterar Logiq fler dokumenttyper inom PEPPOL?

Logiq är en av få accesspunkter som har godkännande att registrera kunder så att de kan motta alla dokumenttyper via PEPPOL-nätverket, dvs. kataloger, ordrar, orderbekräftelser, packsedlar och fakturor/kreditnotor. De flesta andra accesspunkter kan endast motta fakturor. Det gör att du slipper byta accesspunkt när du ska börja motta ordrar, orderbekräftelser och packsedlar.