Partners

Logiq strävar kontinuerligt efter att förbättra den service som vi erbjuder våra kunder. Vi har därför ett stort fokus på partnerskap, så att vi kan erbjuda omfattande lösningar som täcker en större del av kundens värdekedja. Våra partners är noga utvalda genom en ”Best-of-Breed” tankegång. Detta innebär att våra partners anses vara de bästa inom deras nisch / affärsområde. De är också kända för hög branschkunskap och närhet till kunden. Tillsammans tillhandahåller vi omfattande tjänster där produkt, service och kvalitet på leveransen är de bästa i klassen.

Bra verksamheter bygger på branschkunskap och närhet till kunden.

 

Kontakta oss gärna för mer information om vilka tjänster vi kan erbjuda i samarbete med våra partners – eller kontakta partnern direkt.