Tjänster

Med Logiq kan du nå alla mottagare via alla kanaler och i alla format.
Oavsett om det gäller ordrar, orderbekräftelse, faktura, packsedel, tulldeklaration, artikelförteckning eller transportdokument.

Som mottagare av elektroniska dokument minskas det manuella arbetet och antalet felaktiga beställningar till ett minimum.
Logiq kan konvertera filerna så att du kan ta emot dem direkt i ditt system.

Nyheter

Nertid för Peppol 3. februari

Måndag 3 februari från 18.00 till 20.00 kommer Peppolnätet att vara nere för underhållsarbete.…

Spara tid med mindre manuell korrigering- Dokumentkontroll från Logiq

Logiq kan nu erbjuda sina kunder en ny tjänst- Logiq Dokumentkontroll. Genom att identifiera vanliga avvikelser på fakturor kan företaget nu automa…

Referenser
SEB Kort Bank AB

När vi väljer en ny, extern leverantör för att distribuera fakturor i det europeiska Peppol-formatet är kvalitet, säkerhet och EDI-kompetens samt bra kundsupport bland de viktigaste kriterierna för oss

Arnfinn Myhrer Kristiansen solution manager, corporate solutions eurocardSolution Manager Eurocard

Kunder