Fremtind Försäkring: Mycket nöjda med förbättrat fakturaflöde

Fremtind Försäkring: Mycket nöjda med förbättrat fakturaflöde

Med Logiqs lösning fick de äntligen kontroll över referensnumren i inkommande fakturor, som ofta saknades eller var felplacerade. Nu passerar nästan alla fakturor genom systemet automatiskt! 

 

Stor på försäkringar och engagerade i hållbarhet

Fremtind Försäkring är ett ungt försäkringsbolag, men redan ett av Norges största, och den främsta leverantören av försäkringar som säljs via banker i Norge. Fremtind Försäkring är ett dotterbolag inom koncernen för SpareBank 1 Gruppen och ägs till 65% av SpareBank 1 och till 35% av DNB Bank ASA. Deras kunder inkluderar både privatpersoner och företag. 

Fremtind är engagerade i att hjälpa sina kunder att ta hand om sig själva, sina ägodelar och sin omgivning. De är initiativtagare för cirkulära försäkringar vilket innebär fokus på skadeförebyggande åtgärder, reparation och återanvändning. 

 

Beroende av en smidig och sömlös hantering av inkommande fakturor

Som försäkringsbolag tar Fremtind emot en stor del fakturor under ett år. För att kunna hantera dem så effektivt som möjligt är de beroende av att den inkommande fakturaprocessen är så automatisk som möjligt. De ville därmed implementera den bästa meddelandeförmedlaren på marknaden för att effektivisera sina affärsprocesser, fortsätta sitt engagemang för hållbarhet och öka sin konkurrenskraft. 

Läs ävenSå effektiviserar du arbetsprocesserna med EDI 

 

Avsaknad eller felplacerade referensnummer var ett problem

Vid mottagandet av inkommande fakturor upplevde Fremtind ofta problem med att referensnumret för de olika skadeärenden antingen inte inkluderades på fakturorna eller var felplacerade. Detta ledde till förseningar och ett ökat behov av manuell fakturahantering, vilket var både tid- och kostnadskrävande. 

Om referensnumret saknades på fakturan måste de manuellt kontakta fakturans avsändare för att be om rätt referensnummer. Om referensnumret var felaktigt placerat i förhållande till EHF-standarden krävdes antingen egna anpassade regler för det aktuella fallet eller så måste referensnumret flyttas manuellt.  

Läs ävenSwedol effektiviserar sina fakturaprocesser med Logiq 

 

Lösningen blev en skräddarsydd version av Dokumentkontroll

– När Fremtind Försäkring kontaktade oss började vi med att klargöra kundens utmaningar och vilka konkreta fel de upplevde, säger Andreas Bye, projektledare och samtrafikchef på Logiq. 

Baserat på denna information skapade vi en teknisk lösning som vi senare gick igenom tillsammans med kunden för att säkerställa att alla variationer och detaljer hade beaktats. Under dagarna efter lanseringen höll vi regelbundna statusmöten för att identifiera eventuella fel och frågor samt justera lösningen för variationer vi inte hade förutsett, förklarar Bye. 

 

Den slutliga leveransen till Fremtind Försäkring var som följer:

  1. Bytte accesspunkt till Logiq, som är godkänd som en ”Best Practice” accesspunkt av Difi.
  2. Implementera Logiqs egenutvecklade molntjänst Logiq Dokumentkontroll i integration med Fremtinds ekonomisystem. Detta för att kunna stoppa fakturor som inte innehåller referensnummer, meddela fakturautställaren och ge dem möjlighet att själva lägga till referensnumret via en webportal.
  3. Lägga till en funktion som gör att Logiq Dokumentkontroll automatiskt skannar fakturorna efter giltiga referensnummer och sedan placerar dem på rätt plats.
  4. Lägg till ytterligare funktion för att skilja mellan skaderelaterade och kostnadsrelaterade fakturor, så att rätt affärsområde kan ta emot och hantera fakturorna.

 

Vi är mycket nöjda med Logiqs lösning och deras hantering av processen. De är professionella, engagerade och tydligt intresserade av att leverera de bästa lösningarna för sina kunder!
– Torhild Nornes Hove, Strategisk produktägare, Fremtind Försäkring

 

Kan nu lägga mer tid på sina kunder

En betydligt större andel av deras inkommande fakturor hanteras nu automatiskt och sömlöst med Logiq Dokumentkontroll. Dessutom klassificeras fakturorna i deras system i två olika kategorier för enklare bokföring och godkännande. Detta sparar Fremtind Försäkring mycket onödig tid och säkerställer minimala fel i fakturahanteringen. I stället kan de använda tiden för att hjälpa sina kunder att hitta nya och smarta lösningar som gör vardagen enklare och tryggare. 

 


Om Fremtind

Fremtind Försäkring grundades i januari 2019 genom en fusion mellan de norska försäkringsbolagen Sparebank 1 och DNB. Som Norges tredje största försäkringsbolag erbjuder Fremtind försäkringstjänster till både privatpersoner och företag genom samarbete med landets två ledande banker.
Fremtind

 

Om Logiq

Logiq är ett av de ledande nordiska nätverken för utväxling av handelsdokument mellan företag. Logiq erbjuder fullt stöd och utbyte av alla dokumenttyper i processerna ” Purchase-to-pay” ” och ” Order-to-cash”, vilket effektiviserar digital kommunikation för över 5 000 företag. Logiqs tjänster utvecklas kontinuerligt för att ytterligare öka värdet som ges till sina kunder. Företaget grundades 1999 och har kontor i Halden, Oslo och Stockholm.