Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll minskar det manuella arbetet med inkommande handelsdokument. Genom automatisk korrigering och avvikelsehantering optimeras dokumentflödet in till ditt företag.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll minskar det manuella arbetet med inkommande handelsdokument. Genom automatisk korrigering och avvikelsehantering optimeras dokumentflödet in till ditt företag.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll minskar det manuella arbetet med inkommande handelsdokument. Genom automatisk korrigering och avvikelsehantering optimeras dokumentflödet in till ditt företag.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll minskar det manuella arbetet med inkommande handelsdokument. Genom automatisk korrigering och avvikelsehantering optimeras dokumentflödet in till ditt företag.

Tycker du att hanteringen av elektroniska beställningar, orderbekräftelse eller fakturor är manuell och  tidskrävande? Tar du ofta emot dokument med avvikelser eller ofullständig information?
Trots att elektroniskt datautväxling har digitaliserat inköp och fakturering, finns det ofta manuella rutiner som säkerställer kvaliteten på inkommande dokument. Anledningen är att både faktura- och orderdokument förväntas innehålla information som inte krävs enligt lag, men som mottagaren vill inkludera för att förenkla den interna behandlingen.

 

Exempelvis kan man kontrollera:

 • Innehåller dokumentet ett giltigt projektnummer?
 • Är den här leverantören godkänd? Har leverantören tillstånd att beställa för detta projekt?
 • Innehåller dokumentet information om vilken butik som kommer att ta emot beställningen?
 • Är beställningsnumret fyllt i?
 • Är referenser ifyllda korrekt?

 

Optimerat dokumentflöde med Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll är en molntjänst som inspekterar inkommande dokument innan de når ditt företag. Genom innovativ teknik automatiseras mottagandet av dokument och avvikelser upptäcks baserat på dina regler och behov.
Många avvikelser kan korrigeras automatiskt av algoritmerna i Logiq Dokumentkontroll. Det korrigerade dokumentet kan sedan skickas till dina interna system för vidare bearbetning.

Om dokumentet innehåller fel eller brister som inte kan korrigeras kan du fastställa förutsättningarna för hur avvikelsen ska hanteras:

 • Dokumentet kan stoppas och göras tillgängligt i Logiq Customer Portal. Här kan du korrigera informationen själv innan den skickas vidare till dina system.
 • Dokumentet kan stoppas och avsändaren meddelas. Detta ger avsändaren information om vilka krav ditt företag har för denna typ av dokument, och de måste korrigera dokumentet i en portallösning innan det skickas på nytt.
 • Dokumentet kan skickas genom att markera vad som är fel. Avsändaren kommer att underrättas om felen med en begäran om att detta ska korrigeras i framtida dokument.Resultatet är en betydande minskning av manuellt arbete och ett optimerat dokumentflöde till ditt företag.

 

 

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur Logiq kan hjälpa dig att minska manuellt arbete och optimera flödet av inkommande handelsdokument?
Kontakta vår servicedesk eller fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

   Logiq Insight

  Logiq Insight

  Med Logiq Insight blir det nu möjligt att få en djupare insikt i köp och säljprocesser.

  Loop Invoice

  Loop Invoice

  En tjänst för att kunna skicka fakturor genom EDI via Peppolnätverket- för leverantörer som …

  Logiq Customer Portal

  Logiq Customer Portal

  Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…

  Loop Invoice

  Loop Invoice

  Loop Invoice är en fakturaportal för företag som inte har uppgraderat sitt utgående fakturafl…