Vi gör elektronisk fakturering enkelt

Logiq gör det möjligt att handla mer effektivt över hela världen genom att digitalisera faktura- och orderprocessen. Inte bara anpassat till framtiden utan också miljövänligt.

Med Logiq kan du nå alla mottagare via alla kanaler och i alla format.
Oavsett om det gäller ordrar, orderbekräftelse, faktura, packsedel, tulldeklaration, artikelförteckning eller transportdokument.

Läs mer

Som mottagare av elektroniska dokument minskas det manuella arbetet och antalet felaktiga beställningar till ett minimum.
Logiq kan konvertera filerna så att du kan ta emot dem direkt i ditt system.

Läs mer