Logiq och Columbus ingår ett strategiskt partnerskap

Logiq och Columbus ingår ett strategiskt partnerskap

Publicerad den 22.09.2022, 15:10

Columbus och Logiq har ingått ett strategiskt partnerskap för att säkerställa att nya och befintliga gemensamma kunder tas väl om hand på sin digitala resa. 

Tillsammans kommer företagen att kunna erbjuda standardiserade lösningar och integrationer för elektronisk handel. Effekterna för våra kunder inkluderar full spårbarhet i värdekedjan, mindre manuellt arbete och färre fel och brister i handelsdokument.  

 

Digitalisering av inköpsprocessen 

Digitalisering och automatisering handlar till stor del om att minska eller ta bort uppgifter som stjäl tid och resurser från värdeskapande aktiviteter. Inom inköp pågår tyvärr fortfarande mycket manuellt, repetitivt arbete som handlar om distribution, mottagande och kontroll av handelsdokument mellan köpare och säljare. De typiska affärsdokumenten är beställningar, orderbekräftelser, följesedlar och fakturor. 

EDI (Electronic Data Interchange) är idag en mogen teknologi som säkerställer överföring av data och dokument mellan handelspartners. EDI tar bort behovet av pappers- eller e-postkommunikation och möjliggör nästan realtidsöverföring av handelsdokument mellan parternas system. EDI är grunden för att effektivisera och förenkla inköpsprocessen och kvaliteten på en EDI-implementering kan göra skillnaden mellan tillväxt och stagnation för företag som är beroende av sin leverantörskedja. 

 

Tidsbesparande lösningar 

En av de mest populära tilläggstjänsterna för Logiq är Dokumentkontroll. Denna lösning minskar det manuella arbetet med att följa upp fel i inkommande handelsdokument. Logiq Document Control granskar inkommande dokument innan de når mottagaren och kan upptäcka avvikelser utifrån kundens egna regler och behov. Många avvikelser kan automatiskt korrigeras av algoritmerna i Dokumentkontroll, och det går även att ”behålla” dokumentet och ge avsändaren möjlighet att rätta till den inkonsekventa informationen 

 

– En stor och viktig del av vår kundbas använder Infor M3 som affärssystem och det vill vi bygga vidare på. Vi har tydligt sett hur väl Logiq kompletterar denna ERP-lösning på EDI. Tillsammans med Columbus ska vi skapa effektiva implementeringsprocesser för kunderna och säkerställa att de får en bra och högkvalitativ lösning,

säger Troels Hansen, vd för Logiq. 

– För att ge våra kunder på Infor M3 och CloudSuite ett optimalt arbetsflöde och en effektiv vardag gör de verktyg Logiq erbjuder ett viktigt bidrag och vi ser fram emot att presentera detta för fler av våra kunder. Vi ser också att kunderna snabbt kan komma igång med dessa lösningar då integrationerna är klara och redan i drift hos flera kunder,

säger Senior Account Executive i Columbus, Per Christian Karlsen. 

 


Om Logiq 

Logiq är ett ledande nordiskt handelsnätverk för utbyte av handelsdokument mellan företag. De erbjuder fullt stöd och utbyte av alla dokumenttyper i processerna inköp-till-betala och beställning till kontanter, och effektiviserar digital kommunikation för mer än 5 000 företag. Deras tjänster utvecklas kontinuerligt för att ytterligare öka värdet de tillför kunderna. Företaget grundades 1999 och har kontor i Halden, Oslo och Stockholm. 

 

Om Columbus

Columbus är ett globalt konsultföretag som skapar olika värden genom digital transformation av större företag inom branschhandel, distribution, tillverkning och livsmedelsindustri. Med strategisk digital rådgivning, innovativ användning av AI och datadriven insikt skapar de nya, hållbara affärsmöjligheter för kunder. De optimerar värdekedjor och affärsprocesser genom implementering och förvaltning av affärskritiska lösningar inom moln-ERP, modern handel och CRM. De skapar också effektiva och goda användar- och kundupplevelser som stimulerar och samtidigt ökar värdeskapandet för kunden. Med 1800 digitala specialister levererar Columbus tjänster globalt. Columbus är den största implementeringspartnern på den Norska marknaden av både Microsoft Dynamics 365 och Infor CloudSuite. 

 

Kontakta säljavingendeln om du vill veta mer om vårt nya samarbete eller hur Logiq kan hjälpa dig.