Logiq bidrar till utvecklingen av Peppol

Logiq bidrar till utvecklingen av Peppol

Publicerad den 11.05.2020, 14:14

 

Logiq såg behovet av en samordnad plats för information kring Peppol- i ett mer lättförståelig format. Peppolskolan är till för att få en bra överblick för hur man kommer igång med Peppol och den extra intresserade kan guida sig vidare genom våra länkar.

 

Johan Gren, vår Peppolexpert med erfarenheter av e-faktura som går mer än 20 år tillbaka, har alltid svar på de mest krångliga frågor. Med erfarenheter av bla framtagandet av Svefaktura i Sverige och sitter i två internationella expertpaneler inom området har han alltid en lösning. Vi har tillsammans med Johan gått igenom några av de vanligaste frågorna kring formatet Peppol.

 

Varför ska man använda Peppol?

I Sverige har vi sedan länge använt oss av e-faktura men saknat samordning så som gemensamma format och nationella register. Detta har lett till en fragmenterad marknad med många olika format och många olika tillämpningar av samma format samt svåra onboardingprojekt. Med Peppol får vi ett strukturerat gemensamt format, tydligt regelverk och tillgång till nationellt/internationellt register. Med andra ord högre datakvalitet och enklare onboarding.

 

 

Peppol standarden bygger broar mellan företag
som tidigare inte varit möjliga!

– Johan Gren, Senior Sales Manager & Peppolexpert

 

 

Måste man välja?

Genom att välja en e-fakturaoperatör, så som Logiq som både tillhandahåller samtrafik med andra operatörer och är en Peppol accesspunkt nyttjar man fördelarna med båda nätverken och trafiken går sömnlöst mellan de olika alternativen.

 

Vad krävs för att börja med Peppol?

Är ni redan kunder hos en operatör som tillhandahåller en Peppol accesspunkt är steget väldigt litet. Dock kräver Peppol och de format som används mer innehåll än tex Svefaktura. Därför bör man låta validera sin fakturafil för att verifiera innehållet. För att ta emot Peppolfakturor är det enda som krävs en registrering. Din operatör konverterar Peppol till ditt format.

 

Framtiden för Peppol

Peppol växer snabbt och alla myndigheter i Europa ska kunna ta emot e-faktura via Peppol sedan april 2019. Nätverket växer även utanför EU, tex är Peppol det dominerande sättet att skicka fakturor i Norge men även Kanada, Singapore och Australien har anslutit sig och fler lär komma.
Fokus i starten av 2020 är att få igång alla fakturaflöden. Nästa steg kommer att vara order och ordersvar mm.

Kontakta din operatör som tillhandahåller Peppol accesspunkt. De gör jobbet åt dig. På Open Peppol finns det mer att läsa för den insatte.

 

Peppol provider

 

Johan svarar gärna på era frågor om Peppol. Vi har även samlat de mest frekventa frågorna i Peppolskolans vanliga frågor. 

Johan Gren, Senior Sales Manager
johan.gren(at)logiq.se
0738-64 14 24