Leverantörsfaktura

Genom att kunna ta emot en elektronisk faktura kan du spara mycket tid och arbete genom att bokfora den korrekt. Logiq erbjuder fler alternativ för elektronisk fakturahantering.

Leverantörsfaktura

Leverantörsfaktura

Genom att kunna ta emot en elektronisk faktura kan du spara mycket tid och arbete genom att bokfora den korrekt. Logiq erbjuder fler alternativ för elektronisk fakturahantering.

Leverantörsfaktura

Genom att kunna ta emot en elektronisk faktura kan du spara mycket tid och arbete genom att bokfora den korrekt. Logiq erbjuder fler alternativ för elektronisk fakturahantering.

Leverantörsfaktura

Leverantörsfaktura

Genom att kunna ta emot en elektronisk faktura kan du spara mycket tid och arbete genom att bokfora den korrekt. Logiq erbjuder fler alternativ för elektronisk fakturahantering.

Ta emot Leverantörsfakturor via Logiq

Att kunna ta emot en faktura elektroniskt kan spara mycket arbete genom att lägga upp den korrekt. Logiq erbjuder flera alternativ för att ta emot fakturan digitalt.

 

Peppol Accesspunkt

Välj Logiq som din Peppol-accesspunkt och vi gör jobbet åt dig- Accesspunkten fungerar som ett elektroniskt postkontor där du kan ta emot meddelanden från hela världen.

Logiq registrerar dig i peppolnätverket och gör dig därmed synlig för andra Peppolanslutna företag.. Det innebär att alla parter i Peppol kan skicka fakturor till dig utan ytterligare registrering, anslutning eller testning. Du tar emot fakturan direkt i ditt ekonomisystem, redo för vidare behandling.

Med Logiq som accesspunkt behöver du inte hantera olika format eller utmaningar i händelse av förändringar i ditt ekonomisystem. Vi konverterar alltid fakturan du tar emot till det format som ditt ekonomisystem kan läsa.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper har vi tagit fram Peppolskolan– en samordnad plats för information kring Peppol i ett mer lättförståeligt format.

Open Peppol är en internationell organisation och står för utvecklingen av Peppol.

Postmottagning & Skanning

  • Vill du ta emot fakturor direkt i ditt ekonomisystem, men kämpar med att inte alla kunder kan leverera detta?
  • Tillbringar du onödigt mycket tid med att manuellt skriva in fakturor du har fått på papper och e-post i ditt system?

Med Logiq som din digitala postbox kan du ta emot alla fakturor direkt i ditt ekonomisystem.
För att hantera avsändare som inte kan skicka elektroniskt erbjuder vi en skanninglösning.

Våra partners skannar e-post och pappersfakturor samt vidarebefordrar dessa till Logiq. Vi konverterar sedan dessa filer till det format som ditt ekonomisystem kan läsa, så att du inte ska behöva göra några ändringar.

 

Global interaktion med samtrafik

Trafik ut i världen förmedlas via samtrafik, som fungerar likt ”roaming” hos ett telekommunikationsbolag. Logiq har samtrafikavtal med många andra leverantörer av meddelandehantering i Europa och är en av få leverantörer som kan nå ut till nästan alla kunder och leverantörer globalt.

Logiq har över 20 års erfarenhet av elektronisk fakturahantering. Komplexiteten hos EDI- projekt kan vara hög och det krävs ofta omfattande erfarenhet och beprövade lösningar för att kunna genomföra detta på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.Kundfaktura

Kundfaktura

Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa …

Andra handelsdokument

Andra handelsdokument

EDI, Electronic Data Interchange, en direkt elektronisk överföring av data/affärsdokument mell…

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…