Fullständig kontroll medLOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skickats och mottagits via Logiq. Du ser även status för eventuella supportärenden.

LOGIQ Customer Portal

Fullständig kontroll medLOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skickats och mottagits via Logiq. Du ser även status för eventuella supportärenden.

Fullständig kontroll medLOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skickats och mottagits via Logiq. Du ser även status för eventuella supportärenden.

LOGIQ Customer Portal

Fullständig kontroll medLOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skickats och mottagits via Logiq. Du ser även status för eventuella supportärenden.

Du får en översikt över via vilken kanal dokumentet skickats, samt om det mottagits av mottagaren.

Du får också en komplett översikt över vilka företag du är kopplad till hos Logiq, status för dessa samt hur många dokument ni skickat till eller mottagit från varandra.

Bra översikt med Logiq Customer Portal

I Customer Portal finns bra sökmöjligheter som gör att det går lätt att hitta dokument och kontrollera deras status.

Hos Logiq kan du också få en visningskopia som är utformad enligt dina önskemål. I Customer Portal kan du se hur fakturan ser ut när den når kunden via e-post, i pappersformat eller via internetbanken. Detta är en stor fördel om din kund hänvisar till en mottagen faktura. Funktionen för hämtning av visningskopior finns även tillgänglig via webbservice-gränssnittet där du kan göra sökningar på dokumentnivå och göra kopian tillgänglig i dina interna system.

Tillgång till statistik

Det går även att få tillgång till Customer Portal på koncernnivå, med insyn i alla dotterbolag, eller per dotterbolag med insyn i den interna trafiken.

Med tillgång på koncernnivå kan du ta fram relevant information om alla företag för att få en översikt över kanaler, volymer, datum och annan statistik. Du kan även dela upp informationen så att de olika dotterbolagen kan se varandras trafik. Det är perfekt för dig som har en gemensam support för olika delar av företaget.

Ett automatiskt filter gör det enklare

Som kund till Logiq kan du beställa ett filter som gör att vi returnerar filer som inte uppfyller kraven på informationsinnehåll.

Ett exempel: En faktura på väg till dig har stoppats på grund av felaktigt eller bristande informationsinnehåll. Genom att gå in i Customer Portal kan du enkelt hämta upp den samt se orsaken till att den stoppats. Din kund får automatiskt ett meddelande om detta, men du kan även få en översikt över vilka av dina kunder som får sina dokument stoppade i detta filter.

Förenklad korrigering av fakturafiler

Ett annat exempel: Din kund kan inte ta emot en faktura eftersom det saknas referensinformation. Vi vet att det i många system är svårt att ändra en faktura som redan skickats. Customer Portal har därför en funktion som gör att du enkelt kan ändra informationen och skicka fakturan på nytt.

Fullständig översikt

Vissa väljer att skicka dokument, till exempel fakturor, som e-postbilagor. Men vi vet att det inte är alla e-postade dokument som kommer fram till mottagaren, eller som inte uppmärksammas och glöms bort.

Med Smartmail kan du vara säker på att dina kunder får fakturan i god tid innan förfallodatum. Alla dokument och bilagor som inte öppnats och lästs av mottagaren inom ett bestämt antal dagar styrs automatiskt över till vår printtjänst och skickas till mottagaren via post.

I Customer Portal får du en fullständig översikt över alla dokument som skickats via denna kanal, samt status för dessa. Du kan lätt kontrollera vilka dokument som öppnats, vilka som ännu inte öppnats och vilka som överskridit tiden och skickats i pappersformat via post.

Med andra ord: Fullständig kontroll!


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Logiq kan hjälpa dig med att sända faktura till dina kunder smartare och tryggare, skriv in ditt namn, telefonnummer och/eller e-post, så kontaktar vi dig.  Leverantörsfaktura

  Leverantörsfaktura

  Genom att kunna ta emot en elektronisk faktura kan du spara mycket tid och arbete genom att bokfo…

  Kundfaktura

  Kundfaktura

  Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa …

  Andra handelsdokument

  Andra handelsdokument

  EDI, Electronic Data Interchange, en direkt elektronisk överföring av data/affärsdokument mell…