Andra handelsdokument

EDI, Electronic Data Interchange, en direkt elektronisk överföring av data/affärsdokument mellan en avsändare och en mottagare (maskin-till-maskin).

Andra handelsdokument

Andra handelsdokument

EDI, Electronic Data Interchange, en direkt elektronisk överföring av data/affärsdokument mellan en avsändare och en mottagare (maskin-till-maskin).

Andra handelsdokument

EDI, Electronic Data Interchange, en direkt elektronisk överföring av data/affärsdokument mellan en avsändare och en mottagare (maskin-till-maskin).

Andra handelsdokument

Andra handelsdokument

EDI, Electronic Data Interchange, en direkt elektronisk överföring av data/affärsdokument mellan en avsändare och en mottagare (maskin-till-maskin).

EDI och samtrafik används vanligtvis för kunder som har individuella krav på innehållet i sitt fakturamottagande.

Med Logiq som leverantör för EDI kan du hantera alla dina handelsdokument elektroniskt. Vid sidan av elektroniska fakturor har Logiq över 20 års erfarenhet av beställningar, orderbekräftelser och följesedlar på EDI.

 

Logiq kan hantera alla dokumenttyper

Logiq är en av få accesspunkter som är godkända att registrera kunder för att ta emot alla dokumenttyper via Peppol-nätverket, det vill säga faktura/kreditnota, order, orderbekräftelse, följesedel och katalog. De flesta andra accesspunkter kan bara ta emot fakturor. Genom att använda Logiq slipper du därmed byta accesspunkter när du börjar utveckla beställningar, orderbekräftelser och följesedlar.

 

EDI och samtrafik globalt

En-till-en-utbytet av handelsdokument via EDI sker med direkta kundrelationer eller samtrafik. Vi konverterar och förmedlar filerna i rätt format till mottagaren. EDI-kommunikationen innebär att man bara hanterar ett format, vilket i sin tur ger snabbare och mer kostnadseffektiva implementeringar.

Har du utländska kunder eller leverantörer? Vi är en av få leverantörer i Sverige som kan nå nästan alla kunder och leverantörer globalt. Trafiken till resten av världen förmedlas via samtrafik, vilket fungerar på samma sätt som ”roaming” med telebolagen. Logiq har samtrafikavtal med ett 30-tal andra meddelandeförmedlare, även kallade VAN (Value Added Network), i Europa.

Vi har över 20 års erfarenhet och är idag ledande i Sverige inom EDI.

Komplexiteten i projekten kan vara hög och det krävs stor erfarenhet och beprövade lösningar för att kunna genomföra dem på ett kostnadseffektivt sätt. Logiq är experter inom området och hjälper dig med en säker och effektiv implementering.

 

Över 700 dokumentformat

Logiq har byggt upp en omfattande kod- och formatdatabas. Det innebär att vi kan konvertera handelsdokument till och från över 700 format, samt underliggande varianter av dessa. För dig innebär detta betydande besparingar.Leverantörsfaktura

Leverantörsfaktura

Genom att kunna ta emot en elektronisk faktura kan du spara mycket tid och arbete genom att bokfo…

Kundfaktura

Kundfaktura

Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa …

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…