Kundfaktura

Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa kanalen för dig via uppslag mot olika register.

Kundfaktura

Kundfaktura

Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa kanalen för dig via uppslag mot olika register.

Kundfaktura

Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa kanalen för dig via uppslag mot olika register.

Kundfaktura

Kundfaktura

Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa kanalen för dig via uppslag mot olika register.

Skicka kundfaktura via Logiq

Välj kanal själv eller vänd tjänsten Multikanal. Då väljer Logiq den billigaste och bästa kanalen för dig via uppslag mot olika register.

 

Peppol Accesspunkt

Välj Logiq som din Peppol-accesspunkt och vi gör jobbet åt dig. Detta innebär att du kan skicka till alla parter i ditt nätverk som är registrerat i Peppol och som kan ta emot Peppol BIS-format.

Välj Logiq som din Peppol-accesspunkt och vi gör jobbet åt dig- Accesspunkten fungerar som ett elektroniskt postkontor där du kan skicka meddelanden till hela världen.

Logiq registrerar dig i peppolnätverket och öppnar därmed för distribution till andra Peppolanslutna företag. Det innebär att du kan skicka fakturor till alla parter i Peppol utan ytterligare registrering, anslutning eller testning.

Med Logiq som accesspunkt behöver du inte hantera olika format eller utmaningar i händelse av förändringar i ditt affärssystem. Vi konverterar alltid fakturan du skickar till det relevanta  Peppolformatet.

Peppol BIS 3 är det svenska standardformatet för elektroniska fakturor. Formatet hanteras av DIGG, Svenska Digitaliseringsmyndigheten.

Kundfaktura

 

För dig som vill fördjupa dina kunskaper har vi tagit fram Peppolskolan– en samordnad plats för information kring Peppol i ett mer lättförståeligt format.

 

Faktura via e-post/Smartmail

E-post med bifogad faktura i PDF är en av de mest använda distributionssätten idag. Många företag kräver idag att få fakturan som PDF på e-post eftersom många företag inte längre accepterar pappersfakturor.

Med Logiq Smartmail skickar vi ut en fakturalänk till din kund. När kunden klickar på länken kommer du att få ett automatiskt meddelande om att fakturan tagits emot av kunden. I de fall kunden inte har klickat på länken inom det antal dagar du har begärt distribuerar Logiq istället filen med post. På detta sätt är du garanterad att fakturan kommer att tas emot i god tid innan betalningsfristen löper ut.Leverantörsfaktura

Leverantörsfaktura

Genom att kunna ta emot en elektronisk faktura kan du spara mycket tid och arbete genom att bokfo…

Andra handelsdokument

Andra handelsdokument

EDI, Electronic Data Interchange, en direkt elektronisk överföring av data/affärsdokument mell…

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…