Logiq Loop

Logiq Loop är en webbaserad EDI-portal som gör det möjligt för leverantörer att uppfylla alla krav från EDI-handelspartnern.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq Loop är en webbaserad EDI-portal som gör det möjligt för leverantörer att uppfylla alla krav från EDI-handelspartnern.

Logiq Loop

Logiq Loop är en webbaserad EDI-portal som gör det möjligt för leverantörer att uppfylla alla krav från EDI-handelspartnern.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq Loop är en webbaserad EDI-portal som gör det möjligt för leverantörer att uppfylla alla krav från EDI-handelspartnern.

För vissa företag kan en webbaserad EDI-lösning behövas för att möta kraven från deras affärspartners. Det är inte givet att du kan sätta upp en fullskalig EDI-integration mot dina interna system, och dina system kanske inte stödjer alla dokument som krävs.

Logiq Loop gör det möjligt för dig att uppfylla EDI-kraven från dina handelspartners – utan dyra integrationsprojekt.

 

Vilka funktioner stöttas i Logiq Loop?

Logiq Loop är en komplett webbaserad EDI-lösning som stödjer skapande och utväxling av digitala handelsdokument.

Inkluderade funktioner:

 • Ta emot elektroniska beställningar som EDI, eller via post med PDF.
 • Skapa och skicka ordersvar baserat på mottagna order.
 • Skapa och skicka leveransavisering baserat på orderinformation.
 • Skapa och skicka fakturor för dina beställningar.

För att stödja en smidig process låter Loop dig ”vända” beställningen för att generera en orderrespons (och vidare till ett leveransråd och en faktura). Detta minskar mängden manuell stansning som krävs, samtidigt som du fortfarande får flexibiliteten att göra nödvändiga ändringar och modifieringar i dokumenten.

 

Varför stöd för leveransavisering?

Logiq Loop är byggd för att stödja de leveransaviseringar som krävs i många branscher, inklusive bygg- och byggmaterialindustrin. Dessa meddelanden används av leverantören för att meddela mottagaren om utskick och leverans av varorna som skickas. Dessutom innehåller meddelandet detaljer om varorna för verifiering mot beställningen och detaljer om hur varorna packas. Loop stödjer leveransavisering på nivå 3, vilket innebär att den innehåller detaljerad information om alla produktlinjer på pallen och SSCC för pall, för att möjliggöra en automatiserad godsmottagning.

Med Loop kan leverantörer skapa en leveransavisering genom det webbaserade gränssnittet och skicka detta elektroniskt till mottagaren via EDI. I lösningen ingår även integration med etikettskrivare för att stödja utskrift av giltiga etiketter som klistras på pallen (för scanning vid mottagande).

 

Fristående eller delvis integrerat med ditt befintliga EDI-flöde

För leverantörer som redan har stöd för delar av handelsmeddelanden i befintliga EDI-flöden kan Logiq Loop användas för de delar som inte stöds. Om en leverantör kan ta emot EDI-order men inte svara med EDI-orderbekräftelser kan Logiq Loop användas för att ansluta till orderflödet och stödja vidare bearbetning. I detta fall kommer leverantören endast att använda portalen för orderbekräftelser, medan order tas emot som tidigare i de interna systemen.

På liknande sätt kan Logiq Loop användas för att skapa och skicka leveransavisering eftersom beställningar och orderbekräftelser som skickas via EDI-flöden ”arkiveras” i Loop-portalen. Dessa kan sedan användas för att stödja arbetet med leveransavisering i portalen.

 

Fördelar för köparen

Med Logiq Loop kan du kräva full EDI-integration från dina leverantörer och dra full nytta av EDI. En sådan integration med dina leverantörer kan resultera i både kostnadsbesparingar och förbättrad kontroll samt ökad kvalitet i din ”purchase-to-pay process.

Som köpare kan du:

 • Få dokumentation på vad som är beställt.
 • Ökad datakvalitet och spårbarhet i dina beställningar.
 • Få bekräftelser och dokumentation på vad som kommer att levereras.
 • Förbättrad kontroll av leveranser.
 • Möjlighet att skapa automatisk godsmottagning.
 • Matcha och förbättra automatiska fakturor baserat på beställningar och orderbekräftelser.

 

Fördelar för leverantören

Med Logiq Loop kommer leverantörer inte längre behöva använda kostsamma implementeringsprojekt för att stödja krav på EDI i ”purchase-to-pay” processen.

Som leverantör kan du:

 • Ges möjlighet att komma igång med EDI, utan förhandsinvesteringar.
 • Minskad IT-komplexitet.
 • Få en kostnadsbesparande lösning med låga och förutsägbara avgifter.
 • Få en molnbaserad lösning med webbportal, vilket betyder att inget behov av lokala installationer, säkerhetskopior eller hårdvara behövs.

Dessutom är lösningen byggd på en väl beprövad EDI-plattform som används av många av de största företagen i Skandinavien.

 

Bli kund!

Registrera dig här för att bli kund av Logiq Loop.

 


E-invoice Compliance

E-invoice Compliance

Logiq Compliance e-invoice hjälper dig att hantera nya regler för digital momsrapportering

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll minskar det manuella arbetet med inkommande handelsdokument. Genom automat…

Logiq Insight

Logiq Insight

Med Logiq Insight blir det nu möjligt att få en djupare insikt i köp och säljprocesser.

Loop Invoice

Loop Invoice

En tjänst för att kunna skicka fakturor genom EDI via Peppolnätverket- för leverantörer som …

Logiq Customer Portal

Logiq Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…