Logiq Insight

Med Logiq Insight blir det nu möjligt att få en djupare insikt i köp och säljprocesser.

Logiq Insight

Logiq Insight

Med Logiq Insight blir det nu möjligt att få en djupare insikt i köp och säljprocesser.

Logiq Insight

Med Logiq Insight blir det nu möjligt att få en djupare insikt i köp och säljprocesser.

Logiq Insight

Logiq Insight

Med Logiq Insight blir det nu möjligt att få en djupare insikt i köp och säljprocesser.

Genom att använda Logiqs flöden för fakturor har du även möjlighet att få en unik inblick i dina egna inköp och säljprocesser. En faktura är en dokumentation av en kommersiell handelstransaktion som i sin tur dokumenterar varorna.

Det finns många definitioner av BI (Business Intelligence) men det viktigaste är att det finns beslutsstöd baserat på data. Dagens lösningar gör det möjligt för alla att göra rätt val baserat på analyser av tillförlitlig data. Fakturor är därför nyckeln till inköp och försäljning.

Med Logiq Insight, vår version av BI, använder vi tekniker och verktyg för att nyttja data att ge mer meningsfull information, stödja affärsförståelse och beslutsstöd.

 

Faktura via Logiq möjliggör insikt

Eftersom alla inkommande och utgående fakturor går via Logiq får du möjlighet att använda denna databas. Du kan då uppnå en högre insikt baserat på den informationen som redan finns.

  • Har vi översikt av alla våra inköp?
  • Har vi insyn i alla beställningar som görs i de olika projekten?
  • Används ramavtalen som kedjemedlemmarna förväntar sig?
  • Har vi översikt för vilka varor som säljer mest i olika delar av landet?
  • Har vi statistik över de olika kundernas köpmönster? När är det lämpligt att marknadsföra specialartiklar och ha kampanjer?

Bakgrunden till tjänsten är att använda värdet av god data, den data som redan finns i fakturaflödet. På grund av den anledningen beror kvaliteten på data i lösningen på de relevanta transaktionerna som behandlas av Logiq och att de innehåller tillräcklig information.

 

2 nivåer

Nivå 1
Nivå 1 ger tillgång till ett API där du kan ladda ner din data från Logiqs databas för att användas i dina egna rapporterings eller BI-verktyg. Denna funktion returnerar en strukturerad fil per dokument som ligger i datanavet. Denna nivå används ofta som en ytterligare datakälla för en befintlig lösning.

Nivå 2
Nivå 2 ger åtkomst till en fullständig version av Power BI där Logiq levererar 4 standardrapporter. Dessa rapporter kan anpassas och berikas av kunderna efter deras egna önskemål. Nya rapporter kan sättas upp och andra datakällor kan inkluderas för att berika modellen ytterligare. Nivån tar bort behovet av stora investeringar i en egen separat lösning.E-invoice Compliance

E-invoice Compliance

Logiq Compliance e-invoice hjälper dig att hantera nya regler för digital momsrapportering

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll minskar det manuella arbetet med inkommande handelsdokument. Genom automat…

Loop Invoice

Loop Invoice

En tjänst för att kunna skicka fakturor genom EDI via Peppolnätverket- för leverantörer som …

Logiq Customer Portal

Logiq Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq Loop är en webbaserad EDI-portal som gör det möjligt för leverantörer att uppfylla all…