Elkraft Sverige AB väljer Logiq

Elkraft Sverige AB väljer Logiq som leverantör av deras kundfakturor på den svenska marknaden. Logiq har under 5 år levererat kund och leverantörsfaktura till Elkraft AS, ett bra kundförhållande som nu gör att Elkraft Sverige AB också väljer Logiq som sin VAN operatör.