Information til dig som leverantör till Thage i Skåne AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Thage i Skåne AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Thage i Skåne AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Thage i Skåne AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Thage i Skåne AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Thage i Skåne AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Thage i Skåne AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Thage i Skåne AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Thage i Skåne AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan SKA innehålla vårt projektnummer alt objektnummer:
 • Projektnummer (1 bokstav + 7 siffror i en följd)
 • Objektnummer (5 siffor i en följd)

Se tabeller nedan för vilka fält informationen ska läggas i olika format:

Sektion i Peppol BIS 3.0 Sektion i Svefaktura Värde
Projektnummer/
Objektnummer
/Invoice/ProjectReference/ID /Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]/cac:ID Projektnummer/
Objektnummer
Omvänd byggmoms /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCategory/cbc:ExemptionReason Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Thage i Skåne AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol
Thage i Skåne AB, organisationsnummer 556065-9145
Peppol identifierare: 0007: 5560659145
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5560659145

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Thage i Skåne AB, kontakta:

Mail: leverantorsfakturor@thage.com

Telefon: 044-313100

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via invoice@thage.com

Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se