Information till dig som leverantör till Teknikmagasinet

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Teknikmagasinet SWE AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Vi förväntar oss e-faktura från er senast 231215.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Teknikmagasinet. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Teknikmagasinet finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Teknikmagasinet finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Teknikmagasinet ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Teknikmagasinet ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Teknikmagasinet om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Teknikmagasinet. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt ordernummer:

 • ordernummer: S 5-6 siffror (numeriska tecken, exempel Sxxxxx)

Vid avsaknad av ordernummer ovan ska uppgifter om referens eller projekt finnas.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Teknikmagasinet är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige:

Peppol: Teknikmagasinet SWE AB, organisationsnummer 5592362833
Peppol identifierare: 0007: 5592362833
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5592362833

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Teknikmagasinet, kontakta:
Mail: ekonomi@teknikmagasinet.com

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Ni som inte har möjligheten att sända elektroniska fakturor kan PDF fortfarande mejlas till: faktura@teknikmagasinet.com

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Teknikmagasinet Norway AS

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektroniske fakturaer fra våre leverandører. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere i dag ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Vi forventer å motta elektroniske fakturaer fra dere fra 231215.

Innholdskrav

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt.

Fakturaen skal inneholde vårt ordrenummer:

 • Ordrenummer: 3-5 siffer (numeriske tegn)
  I mangel av ordrenummer som ovenfor, må informasjon om kontaktperson eller prosjekt oppgis.

Adressering Norge

Peppol: Teknikmagasinet Norway AS, org.nr 988552119
Peppol id: 0192: 988552119

Kontakt oss ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon:

For spørsmål til Teknikmagasinet, kontakt:
Mail: ekonomi@teknikmagasinet.com

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:
Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/
Mail: servicedesk@logiq.no

Dersom dere ikke har mulighet å sende elektroniske fakturaer, kan PDF inntil videre tas imot via faktura_no@teknikmagasinet.com.