Information för e-fakturering till bolagen i Svenska Brasseriers koncern

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

  • Vi är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till bolag inom Svenska Brasseriers koncern. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att bolagen inom Svenska Brasserier-koncernen finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att bolagen inom Svenska Brasserier-koncernen finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till bolagen inom Svenska Brasserier-koncernen ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till bolagen inom Svenska Brasserier-koncernen ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Svenska Brasserier om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta aktuelt bolag inom Svenska Brasserier-koncernen. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Information Svenska Brasserier AB

Adressering Sverige:

Peppol: Svenska Brasserier AB, organisationsnummer 556869-3500
Peppol identifierare: 0007: 5568693500

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5568693500

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Referens: Ange den referens ni fått av beställaren 

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: svenskabrasserier.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information Sturehof AB

Adressering Sverige:

Peppol: Sturehof AB, organisationsnummer 556437-0400

Peppol identifierare: 0007:5564370400

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564370400

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare   

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF-faktura emot via: sturehof.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information Taverna i Stockholm AB

Adressering Sverige:

Peppol: Taverna i Stockholm AB, organisationsnummer 556495-0649
Peppol identifierare: 0007:5564950649

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564950649

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare  

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: taverna.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information Karla Fisk & Vilt AB

Adressering Sverige:

Peppol: Karla Fisk & Vilt AB, organisationsnummer 556594-9541
Peppol identifierare: 0007: 5565949541

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5565949541

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare  

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/forsaljning/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: karla.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information Luzette AB

Adressering Sverige:

Peppol: Luzette AB, organisationsnummer 556419-1780
Peppol identifierare: 0007: 5564191780

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564191780

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns 

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare  

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: luzette.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information The Hills Stockholm AB

Adressering Sverige:

Peppol: The Hills Stockholm AB, organisationsnummer 559029-3683
Peppol identifierare: 0007: 5590293683

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5590293683

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare  

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte alls har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: thehills.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information Restaurang Aira AB

Adressering Sverige:

Peppol: Restaurang Aira AB, organisationsnummer 556927-4748
Peppol identifierare: 0007: 5569274748

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5569274748

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare   

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: aira.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information AB Hotel & Restaurante Riche

Adressering Sverige:

Peppol: AB Hotel & Restaurante Riche, organisationsnummer 556047-5880
Peppol identifierare: 0007: 5560475880

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5560475880

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare  

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Information Riche Fenix AB

Adressering Sverige:

Peppol: Riche Fenix AB, organisationsnummer 559339-9396
Peppol identifierare: 0007: 5593399396

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5593399396

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare  

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte alls har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: richefenix.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information Ulriksdals Värdshus

Adressering Sverige:

Peppol: Ulriksdals Värdshus AB, organisationsnummer 556449-9464
Peppol identifierare: 0007: 5564499464

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564499464

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR

Vid beställning av vin ange referens: VIN

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare  

 Sektion i BIS 3.0 (Peppol)Sektion i SVEFAK
OrdernummerInvoice/ OrderReference/IDAdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens/Invoice/ cbc:BuyerReference/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: ulriksdal.pdf.faktura@svenskabrasserier.se

Information Gondolen AB

Gondolen AB består av tre olika restauranger – Gondolen, Klotet och Taket

Adressering Sverige:

Peppol: Gondolen AB, organisationsnummer 556247-1002
Peppol identifierare: 0007: 5562471002

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5562471002

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Ordernummer:

Uppge ordernummer om ett sådant finns + enhet

Referens:

Vid beställning av mat ange referens: KÖK GONDOLEN/KLOTET/TAKET, t.ex KÖK KLOTET

Vid beställning av dryck (exl vin) ange referens: BAR GONDOLEN/KLOTET/TAKET

Vid beställning av vin ange referens: VIN GONDOLEN/KLOTET/TAKET

Vid beställning av annat än ovan ange: referens ni fått av beställare + enhet 

Sektion i BIS 3.0 (Peppol) Sektion i SVEFAK
Ordernummer Invoice/ OrderReference/ID AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Referens /Invoice/ cbc:BuyerReference /Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name
/Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]

Kontakta oss för frågor och mer information

Kontakta oss på Svenska Brasseriers ekonomiavdelning för frågor och mer information: ekonomi@svenskabrasserier.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: gondolen.pdf.faktura@svenskabrasserier.se