Information till dig som leverantör till Sophiahemmet

Information till Er som är leverantör till Sophiahemmet

Från den 1 januari 2024 planerar Sophiahemmet att byta ekonomisystem. Vi får då även en ny partner för e-fakturamottagande i form av Logiq AS.

Innehållskrav på fakturan

I samband med övergången ställer vi krav på att samtliga fakturor, oavsett format, måste innehålla en fakturareferens bestående av ett namn följt av ett kostnadsställe och/eller projektnummer. Utan referens skickas fakturan åter till er som leverantör för korrigering.

Fakturan ska innehålla vår referens bestående av:
 • För- och efternamn samt kostnadsställe och/eller projektnummer
 • Ex: Nils Persson 99 eller Nils Persson 999999
 • Vi ställer också krav på att korrekt bolagsnamn och adress finns angivet, se mer information på nästa sida.

  Adressering

  Om ni redan skickar e-fakturor till oss idag via PEPPOL-nätverket

  Ni behöver inte göra någon förändring. Fakturorna hittar automatiskt rätt till oss via Logiqs nätverk.

  Om ni redan skickar e-fakturor i annat format än PEPPOL via EDI-operatör (sk Samtrafik)

  En uppdatering behöver ske för fakturor som skickas med fakturadatum 1 januari 2024 och framåt, så att fakturan skickas till oss via Logiq, se mer information nedan.

  Om ni vill börja skicka e-fakturor till oss

  Lägg gärna till oss som e-fakturamottagare i ert ekonomisystem eller hos er samarbetspartner/EDI-operatör – se mer information nedan.

  Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor, men kan skicka i pdf-format

  Fakturor i pdf skickar per e-post till: leverantorsfakturor@sophiahemmet.se

  Har ni möjlighet att skicka e-faktura via Peppol-nätverket, uppmanar vi er redan nu att välja det distributionsalternativet. Ingen åtgärd krävs då vid årsskiftet.

  Logga in hos Inexchange och verifiera att Sophiahemmet finns listat som mottagare.

  Vid frågor, kontakta Inexchange

  Verifiera i Pagero Online att Sophiahemmet finns listat som mottagare.

  Vid frågor, kontakta Pagero.

  Informera TietoEvry om att fakturor till Sophiahemmet ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
  https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

  Informera Strålfors om att fakturor till Sophiahemmet ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
  https://www.stralfors.se/kontakt/

  Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
   • Kontakta Sophiahemmet om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Sophiahemmet. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

  Teknisk information

  • Sophiahemmet är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.
  Fakturamottagare Peppol-ID E-faktura i annat format än Peppol (sk Samtrafik)
  Sophiahemmet, ideell förening
  Ekonomiavdelningen
  Box 5605
  114 86 Stockholm
  0007:8020068741 Operatör: Logiq
  Adressera till organisationsnummer: 8020068741
  Sophiahemmet AB
  Ekonomiavdelningen
  Box 5605
  114 86 Stockholm
  0007:5563101426 Operatör: Logiq
  Adressera till organisationsnummer: 5563101426
  Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB
  Ekonomiavdelningen
  Box 5605
  114 86 Stockholm
  0007:5566175534 Operatör: Logiq
  Adressera till organisationsnummer: 5566175534

  Kontakta oss för frågor och mer information

  För frågor till Sophiahemmet, kontakta:

  Web: https://www.sophiahemmet.se/om-sophiahemmet/ideell-forening/e-faktura/

  Mail: ekonomi@sophiahemmet.se

  Telefon: 08-406 20 60

  Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

  Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

  Mail: servicedesk@logiq.se