Information til dig som leverantör till Sisource

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Sisource

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Sisource. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Sisource finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Sisource finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Sisource ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Sisource ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Sisource om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Sisource. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt ordernummer:

  • Ordernummer: 6-7 siffror (numeriska tecken)

Vid avsaknad av ordernummer ovan ska uppgifter om referens finnas.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Sisource är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol
Sisource AB, organisationsnummer 556924-5052
Peppol identifierare: 0007: 5569245052
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5569245052

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Sisource, kontakta: invoice@sisource.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: invoice@sisource.se

Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se