Information til dig som leverantör till Seco Tools AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Seco Tools.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: pdf.invoice@secotools.com

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Seco Tools AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Seco Tools finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Seco Tools finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Seco Tools ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Seco Tools ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Seco Tools AB.
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Seco Tools AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas:

Fakturan ska innehålla vårt beställningsnummer:

  • beställningsnummer: 7-10 siffror (numeriska tecken)


Vid avsaknad av beställningsnummer ovan ska uppgifter om referens finnas:

  • Referens med namn på beställaren, för- och efternamn

Adressering

Seco Tools AB

Peppol
Seco Tools AB, organisationsnummer 5560711060
Peppol identifierare: 0007: 5560711060
Samtrafik:
Operatören är Logiq, adressera till: Seco Tools AB, Organisationsnummer 5560711060

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Seco Tools AB kontakta:

Mail:  ap.se@secotools.com eller camilla.hedlund@secotools.com
Telefon
: 070 520 3810 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se