Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Momentum Industrial AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Momentum. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Momentum finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Momentum finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Momentum ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Momentum ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Momentum om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Momentum. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Varufakturor ska märkas med vårt beställningsnummer:

 • beställningsnummer: 7 siffror (numeriska tecken, börjar alltid på 4 eller 7)


Omkostnadsfakturor ska märkas med kostnadsställe:

 • Kostnadsställe: 3 siffror
 • För- och efternamn på beställaren

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Momentum Industrial AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige:

Peppol: Momentum Industrial AB, organisationsnummer 556547-0134
Peppol identifierare: 0007: 5565470134

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5565470134

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Momentum Industrial AB, kontakta:

Mail: ekonomi@momentum-industrial.com   

Telefon: 031 340 99 00

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: