Krambo AB går över till e-faktura via Peppol

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Krambo AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

 

Vi förväntar oss e-faktura från er senast 2021-12-01

 

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via mailadress faktura.krambo@kramfors.se

 

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Krambo AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Krambo AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Krambo AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Krambo ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Krambo AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Krambo AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Krambo AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Krav för fakturainnehåll

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla:

 • Ordernummer: Ärendenummer (kommer med i beställningen från Krambo, ex ”210815–017”)
 • Beställarreferens: Fastighetsförvaltarens användarnamn som framgår i ärendet, ex ”dabe81”
 • ON och Skellefteå Kraft AB ska ha konteringen i beställarreferensfältet.
Fältnamn Passering i BIS 3.0 (Peppol) Passering i SVEFAK
Ordernummer/ ärendenummer Invoice/ OrderReference/ID
AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Beställarreferens/ Fastighetsförvaltarens användarnamn /Invoice/ cbc:BuyerReference
/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name

Om du har problem med märkning på fakturan, ta kontakt med Logiq på servicedesk@logiq.no

 

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 

 • Krambo är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige:

Peppol: Krambo AB organisationsnummer

Peppol identifierare: 0007: 5592009004

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5592009004

Kontaktinformation

 1. Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör
 2. Sänder du PDF idag och har inte möjlighet att sända EDI, kontakta Krambo AB om de godkänner att ni fortsatt sänder PDF
 3. Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Krambo AB: info@krambo.se
 4. Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no