Information till dig som leverantör till Joyweek

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Joyweek AB och Joyweek Staffing AB

Joyweek uppgraderar fakturahanteringen! För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering kommer vi att helt gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. Vi förväntar oss e-faktura från er senast den 1a januari 2024.

För att skicka elektroniska fakturor till Joyweek behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna vår partner Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Joyweek. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Joyweek finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Joyweek finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Joyweek ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Joyweek ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Joyweek om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Joyweek. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Fakturan måste innehålla:

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

 • Fakturan ska innehålla vårt ordernummer och/eller avtalsnummer
 • Vid avsaknad av ordernummer ska uppgifter om referens finnas, ex beställare, kostnadsställe, projekt
 • Om beställningen har levererats till eller utförts hos slutkund ska detta anges i form av leveransadress

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Joyweek är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Joyweek AB:

Peppol: Organisationsnummer 559058-8207
Peppol identifierare: 0007: 5590588207

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5590588207

Joyweek Staffing AB:

Peppol: Organisationsnummer 556989-5393
Peppol identifierare: 0007: 5569895393

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5569895393

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Joyweek, kontakta:

Web: www.joyweek.com
Mail: help@joyweek.com
Telefon: +46 010-178 55 50

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas undantagsvis PDF emot via: invoice@joyweek.com

Informasjon om overgang til EHF for leverandører til Office Management AS (Joyweek AS)

Joyweek oppgraderer fakturahåndtering! For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Vi forventer å motta elektroniske fakturaer fra dere fra 1 januar, 2024.

For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere i dag ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Innholdskrav

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravene nedenfor være oppfylt.

 • Fakturaen må inneholde vårt ordrenummer og/eller kontraktsnummer.

 • I mangel av ordrenummer må det foreligge opplysninger om referansen, f.eks. kunde, koststed, prosjekt.

 • Dersom bestillingen er levert til eller utført hos sluttkunden, skal dette oppgis i form av leveringsadresse.

Adressering

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravene nedenfor være oppfylt.

 • Fakturaen må inneholde vårt ordrenummer og/eller kontraktsnummer.

 • I mangel av ordrenummer må det foreligge opplysninger om referansen, f.eks. kunde, koststed, prosjekt.

 • Dersom bestillingen er levert til eller utført hos sluttkunden, skal dette oppgis i form av leveringsadresse.

Office Management AS (Joyweek AS):

Peppol: Office Management AS, org.nr 997409450
Peppol id: 0192:997409450

Kontakt oss ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon

For spørsmål til Office Management AS, kontakt:

Web: www.joyweek.com
Mail: help@joyweek.com
Telefon: +47 220 140 00

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling,:
Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/
Mail: servicedesk@logiq.no

Dersom dere ikke har mulighet å sende elektroniske fakturaer, kan PDF inntil videre tas imot via e-postadresse: invoice@joyweek.com