Information til dig som leverantör till Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för.

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av er kund.

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format
  • En faktura per följesedel, alltså inga samlingsfakturor

Logga in hos Inexchange och verifiera att Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Antalis.
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt Beställnings-/kundordernummer:

  • Skall innehålla 6 siffror (numeriska tecken)

Vid avsaknad av beställnings- eller ordernummer ovan ska uppgifter om referens finnas:

  • Referens med namn på beställaren, för- och efternamn

Adressering

Adressering, format och bilagor skall skickas i enlighet med ert samtrafikavtal med Logiq

Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för.

Peppol
organisationsnummer 738800-1211
Peppol identifierare: 0007: 7388001211
Samtrafik:
Operatören är Logiq, adressera till: Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. Organisationsnummer 7388001211
GLN Nummer: 7332370043503

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Järrestads Härads Lantmannaförening, ek. för. kontakta:


Web:
https://jhl.nu/
Mail:
ekonomi@jhl.nu
Telefon
: 0414-28530

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se