Information till dig som leverantör till Hushållningssällskapet Kalmar KronobergBlekinge

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla en resultatenhet som vår referens:

  • RE-nummer fem siffror

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige:

Peppol: Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, organisationsnummer 262000-0071
Peppol identifierare: 0007: 2620000071

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 2620000071

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, kontakta:

Mail:  ekonomi.kkb@hushallningssallskapet.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via mailadress: faktura.kkb@hushallningssallskapet.se