Börja skicka e-fakturor till Hofors kommun

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik

Bästa operatör,

Hofors Kommun går över till att ta emot e-fakturor via Peppol & Samtrafik via ny operatör Logiq AS och vi ber er därför att ändra er routing för nedanstående adresser till Logiq.

Vi ber er göra denna omrouting snarast
Adressering, format och bilagor skall skickas i enlighet med ert samtrafikavtal med Logiq.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Hofors kommun finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Hofors kommun finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Hofors Kommun ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Hofors Kommun ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Hofors kommun om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Hofors kommun. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

E-fakturaadresser som skall routas om

Peppol:

0007:2120002296

GLN: 0088:7350077164994


Samtrafik: operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer: 2120002296

GLN: 7350077164994

Krav för fakturainnehåll

Förutom en korrekt referens ska fakturan innehålla nedanstående uppgifter.

 • Fakturadatum
 • Unikt fakturanummer
 • Köparens namn
 • Ert namn och er adress
 • Ert organisationsnummer
 • Ert momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga)
 • När varan/tjänsten levererades
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Bank- och/eller plusgiro
 • Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)
 • Momssats

Ladda ner lista med referenskoder.

Kontakt

Kontakta Hofors kommun för frågor och mer information:

Angelica Lundberg
Ekonomiassistent | Ekonomikontoret
Hofors kommun | 813 81 Hofors
Tel direkt 0290-77 14 10
E-post: ekonomifunktionen@hofors.se

 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

LOGIQ SWEDEN AB
Web: www.logiq.se
E-post: servicedesk@logiq.se
Telefon: +47 941 34 300, +46 8 402 41 39