Information till dig som leverantör till Dipart Entreprenad

Dipart Entreprenad har nytt ekonomisystem och även VAN-operatör 1 mars 2024.

Information till dig som är leverantör till:

Dipart Entreprenad AB
Vikdalsvägen 50
131 51 Nacka

Org nr 556544-3552
VAT-nr vid omvänd byggmoms SE556544355201

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Dipart Entreprenad. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Dipart Entreprenad finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Dipart Entreprenad finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Dipart Entreprenad ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Dipart Entreprenad ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Dipart Entreprenad om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Dipart Entreprenad. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

Viktigt angående märkning av faktura:

 • Diparts projektnummer skall stå i fältet ”Er referens” alt. ”Ert
  ordernummer” och ska bestå av t 6-9 siffror.
  Projektnummer får ni från den hos oss som gör beställningen.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Dipart Entreprenad är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige:

Peppol: Dipart Entreprenad AB, organisationsnummer 556544-3552
Peppol identifierare: 0007:5565443552

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer
5565443552

Vi tar även emot PDF-fakturor. Dessa skickas till mailadressen nedan.
En faktura samt eventuella bilagor i samma PDF-fil.
PDF-fakturor skickas till: faktura@dipart.se

OBS: Eventuella betalningspåminnelser skickas till ekonomi@dipart.se. Fakturor som skickas till vårt huvudkontor kommer att återsändas.

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Dipart Entreprenad, kontakta:

Mail: ekonomi@dipart.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se