Information til dig som leverantör till Certego AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Certego

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Certego. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Certego finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Certego finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Certego ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Certego ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Certego om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Certego. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt ordernummer som kan bestå av:

 • IO + 8 siffror
 • PFSA + 7 siffror
 • IR + 8 tecken

Vid avsaknad av ordernummer ovan ska uppgifter om referens finnas. I vårt fall ska det vara en signatur som är 6 bokstäver.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Certego AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol
Certego AB, organisationsnummer 556529-5911
Peppol identifierare: 0007: 5565295911
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5565295911

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Certego AB, kontakta:

Web: www.certego.se

Mail: ekonomi@certego.se

Telefon: 0771-25 45 45

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura, tas PDF emot via efakt@certego.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se