Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik

Med detta brev vill vi informera om att vi nu har möjlighet att ta emot elektroniska fakturor via Peppol & Samtrafik.

 

För att skicka elektroniska fakturor behöver Ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.

Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq för att hitta en lösning (se kontaktuppgifter i slutet av brevet).

 

I första hand önskar vi e-fakturor men vi kan fortfarande ta emot fakturor i PDF-format.

I de fall Ni inte kan skicka e-faktura ska PDF-fakturan skickas till faktura@balco.se

Logga in hos Inexchange och verifiera att Balco AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Balco AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Balco AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Balco AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Balco AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Balco AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Generella instruktioner

För att fakturan ska kunna tolkas korrekt är det viktigt att fakturorna innehåller korrekta referenser. Nedan följer en översikt som visar vilka referenser som krävs för olika typer av fakturor. Om du är osäker på hur du placerar dessa referenser i själva EDI-filen kan du se avsnittet ”Technical requirements” nedanför.

 

Fakturor:

 • Måste ha en Balco referens, för- och efternamn, skrivet som Köparens referens (Buyers reference).
 • Om det gäller projektfakturor, ange gärna projektnummer (Project number) bestående av 5-6 siffror.

Fakturor gällande inköpsorder:

 • Inköpsordernummer (Purchase order number) måste anges på alla inköps-orderfakturor. Det finns två olika typer av inköpsordernummer:
 • 7 siffror, till exempel 2000001
 • MF-6 siffror, till exempel MF-288794

Krav för fakturainnehåll

Field description Section in BIS 3.0 (Peppol) Section in SVEFAK
Buyers reference (Balcos contact) Invoice/ cbc:BuyerReference
/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name e
Project number Invoice/ ProjectReference/ ID
/Invoice/cbc:BuyerReference
Purchase order number /Invoice/ OrderReference/ID
AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”

Formats: E-invoicing via the Peppol network & EDI-operator

 • Balco is connected to Peppol and would like you to primarily send your invoices that way. E-invoices should, if possible, be sent in the following format: BIS 3.0 on Peppol: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
 • Any attachment must be sent in PDF format.

 

Address – Balco AB

 • Peppol: 0007:5562994482
 • Samtrafik: 5562994482

Kontakt

For more information from Balco AB:

Mail: ingela.ericsson@balco.se

 

For further information on getting started with e-invoices:

Mail: servicedesk@logiq.se