Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Askalon AB, orgnr 556346-6167.

Askalon AB går över till att ta emot e-fakturor via Peppol & Samtrafik via ny operatör Logiq AS och vi ber er därför att ändra er routing för nedanstående adresser till Logiq.

För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

 

Askalon AB kan ta emot e-fakturor from 2024-03-01.

Kom i gång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Askalon AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. (Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av oss.)

Logga in hos Inexchange och verifiera att Askalon AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Askalon AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Askalon AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Askalon AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Askalon AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Askalon AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt inköps ordernummer (PO):

 • ordernummer: 6 siffror (numeriska tecken)

Vid avsaknad av PO nummer ovan ska uppgifter om referens finnas:

 • Fakturan ska innehålla Beställarens förnamn och efternamn.

Fakturan ska även innehålla följande uppgifter;

 • Sedvanliga uppgifter som enligt lagkrav ska finnas på en faktura
 • Vilken period avser fakturerad tjänst/produkt
 • Leverantörens kontaktperson inkl. e-post
 • Eventuella fakturaunderlag, bilagor etc. Kan biläggas i PDF-format

Adressering Sverige

Peppol: Askalon AB, organisationsnummer 5563466167
Peppol identifierare: 0007: 5563466167

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5563466167

Information for suppliers
Filial of Askalon AB, Sverige transition to e-invoicing

Information regarding transition to e-invoicing via Peppol and Interconnect for suppliers to Filial of Askalon AB, Sverige CVR10162319.

For a faster, more efficient, and more secure handling of invoices, we have decided to transfer our management of supplier invoices to electronic handling only. In order to send electronic invoices, you must have an agreement with an e-invoice operator. If you do not currently have the capability to send e-invoices, please feel free to contact Logiq and we will help you find a solution.

Filial of Askalon AB, Sverige is able to receive electronic invoices from 01.03.2024.

If you do not have the opportunity to send e-invoices, PDF will be received via: invoice@askalon.dk

 

General requirements:

In order for us to process your e-invoice, one of the requirements below must be met.

The invoice must contain our purchase order (PO) number:

 • If you have received a purchase order (PO), the PO number must be entered in the field for order number (7 digits – only digits in this field)

In absence of PO number above, information on reference must be available:

 • The invoice must contain the Customers first and last name.


E-invoicing via the Peppol network or EDI-operator

Filial of Askalon AB, Sverige is connected to Peppol and would like you to primarily send your invoices that way.

 • E- invoice can also be sent via your EDI- operator
 • Any attachment must be sent in PDF- format.

 

Addressing Denmark:

Peppol identifier: 0184: CVR nummer – example: 0184:69931413

Nemhandel; DK:CVR”>DK69931413 Corporate identity number: DK69931413

Interconnect; Operator is Logiq, address directed to: DK69931413

Information for suppliers
Askalon AB, Filial I Finland transition to e-invoicing

Information regarding transition to e-invoicing via Peppol and Interconnect for suppliers to Askalon AB, Filial I Finland FO 2292953-1.

 

For a faster, more efficient, and more secure handling of invoices, we have decided to transfer our management of supplier invoices to electronic handling only. In order to send electronic invoices, you must have an agreement with an e-invoice operator. If you do not currently have the capability to send e-invoices, please feel free to contact Logiq and we will help you find a solution.

Askalon AB, filial I Finland is able to receive electronic invoices from 01.03.2024.

If you do not have the opportunity to send e-invoices, PDF will be received via: invoice@askalon.fi

 

General requirements:

In order for us to process your e-invoice, one of the requirements below must be met.

The invoice must contain our purchase order (PO) number:

 • If you have received a purchase order (PO), the PO number must be entered in the field for order number (7 digits – only digits in this field)

In absence of PO number above, information on reference must be available:

 • The invoice must contain the Customers first and last name.


E-invoicing via the Peppol network or EDI-operator

Askalon AB, filial I Finland is connected to Peppol and would like you to primarily send your invoices that way.

 • E- invoice can also be sent via your EDI- operator
 • Any attachment must be sent in PDF- format.


Addressing Finland:

Peppol identifier: 0037: OVT number eks. 0037: 28341528

eInvoice address (verkkolaskuosoite): OVT-TUNNUS (0037+yrityksen oma y-tunnus ilman väliviivaa)

OperatorID Apix (välittäjätunnus): 003723327487 (or alternatively 00372332748700001)
OVT-tunnus: OVT-TUNNUS (0037+yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa)

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Askalon / For questions to Askalon:

Web: https://www.askalon.com
E-mail:
anna.danielsson@askalon.se
Phone number: +46 54-57 92 00

 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se /
servicedesk@logiq.no