Informasjon til dig som leverandør til Antalis AS

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Antalis AS.

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektroniske fakturaer fra våre leverandører.

Kom i gang

STEG 1 STEG 2
Informer din nåværende e-fakturaoperatør (VAN-leverandør) at du ønsker å sende en e-faktura til Antalis AS. Begynn å sende e-fakturaer i henhold til innholdskravene beskrevet nedenfor og sjekk gjerne at din første fakturakjøring er mottatt av oss.

E-fakturering via Peppol eller EDI-operatør

  • Antalis AS er knyttet til Peppol og vil gjerne at du sender oss dine fakturaer på den måten i utgangspunktet.
  • E-fakturaer kan også sendes via din EDI-operatør
  • Eventuelle vedlegg må være i PDF-format

Logg på hos Inexchange og bekreft at Antalis er oppført som mottaker.

For spørsmål, kontakt Inexchange.

Bekreft i Pagero Online at Antalis er oppført som mottaker.

Ved spørsmål, kontakta Pagero.

Informer TietoEvry om at fakturaer til Antalis skal sendes elektronisk via EDI-operatøren Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informer Strålfors om at fakturaer til Antalis skal sendes elektronisk via EDI-operatøren Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Kontakt operatøren din for å komme i gang.

 
  • Dersom du er et svensk eller norsk selskap og ønsker å sende elektronisk via vår Logiq InvoicePortal, kan du signere en avtale på dette her.
  • For spørsmål om innhold i filer som referanser etc., kontakt Antalis.
  • Andre spørsmål vedrørende overgangen, kontakt  servicedesk@logiq.no

Innholdskrav

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må kravene nedenfor være oppfylt:

Bestillinger med innkjøpsordrer må inkludere:

  • Vårt ordrenummer: 7 sifre (numeriske tegn)
  • Vårt artikkel nummer: 7 sifre etterfulgt av et spesialtegn etterfulgt av 3 sifre

Eksempel 1234567-000

Bestillinger/tjenester uten innkjøpsordre skal inkludere:

  • Referanse med navn på bestiller, for- og etternavn

Adressering Norge

Adressering, format og vedlegg skal sendes i henhold til din samtrafikkavtale med Logiq.

Antalis AS

Peppol
Organisasjonsnummer: 910 429 000
Peppol identifierare: 0192: 910429000

Kontaktinformasjon ved spørsmål:

For tekniske spørsmål og oppsett, kontakt din eksisterende operatør i første omgang.

For spørsmål til Antalis AS, kontakt:

Mail: NO-Invoices@antalis.com

Dersom dere i dag ikke har en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning, kontakt Logiq:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/forsaljning/
Mail: servicedesk@logiq.no