Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Ålandsbanken/Crosskey

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.

Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor, kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

 

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Ålandsbanken. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Ålandsbanken Abp (FO-nummer 0145019-3)

Innehållskrav Ålandsbanken Abp

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Vänligen ange vår referensperson/kostnadsställe/avtalsnummer på fakturan.

 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Ålandsbanken Abp är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Finland

Ålandsbanken Abp (FO-nummer 0145019-3)

Om er förmedlare har ett avtal med Apix Messaging Oy ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 003701450193
Förmedlare: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

OBS! Har er operatör inte ett avtal med Apix Messaging Oy ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 003723327487
Förmedlare: DABAFIHH

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial (FO-nummer 516406-0781)

Innehållskrav Abp (Finland), svensk filial

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Vänligen ange vår referensperson/kostnadsställe/avtalsnummer på fakturan.

 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial (FO-nummer 516406-0781)

Om Peppolnätverket används ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress: Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial org. Nr: 516406-0781
Förmedlare: 0007: 5164060781 (Peppol)

Om Peppolnätverket ej används ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress: Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial org. Nr: 516406-0781
Förmedlare: Logiq

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Crosskey Banking Solutions Ab Ltd (FO-nummer 1906672-0)

Innehållskrav Crosskey Banking Solutions Ab Ltd

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:

Vänligen ange vår referensperson/kostnadsställe/avtalsnummer på fakturan.

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 

 • Crosskey Banking Solutions Ab Ltd är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Finland

Crosskey Banking Solutions Ab Ltd (FO-nummer 1906672-0)

Om er förmedlare har ett avtal med Apix Messaging Oy ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 003719066720
Förmedlare: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

OBS! Har er operatör inte ett avtal med Apix Messaging Oy ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 003723327487
Förmedlare: DABAFIHH

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Crosskey Banking Solutions Finland Filial, (Organisationsnummer 516404-0742)

Innehållskrav Crosskey Banking Solutions Ab Finland Filial

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:

Vänligen ange vår referensperson/kostnadsställe/avtalsnummer på fakturan.

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Crosskey Banking Solutions Ab Finland Filial är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige

Crosskey Banking Solutions Ab Finland Filial (Organisationsnummer 516404-0742)

Om Peppolnätverket används ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 00075164040742
Förmedlare: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

Om Peppolnätverket ej används ska ni använda följande e-fakturaadress:

E-fakturaadress/OVT-kod: 003723327487:
Förmedlare: DABAFIHH

Logga in hos Inexchange och verifiera att Ålandsbanken finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Ålandsbanken finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Ålandsbanken ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Ålandsbanken ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

Har du ingen EDI operatör idag, kontakta  Logiq (sales@logiq.se), så hjälper vi er att komma i gång. 

 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Ålandsbanken. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Kontakta oss för frågor och mer information

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/forsaljning/
Mail: servicedesk@logiq.no

För frågor till Ålandsbanken Abp,  kontakta: 
Mail: reskontragruppen@alandsbanken.fi

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial kontakta:

Mail: reskontragruppen@alandsbanken.fi

För frågor till Crosskey Banking Solutions Ab Ltd, kontakta:

Mail: accounting@crosskey.fi

För frågor till Crosskey Banking Solutions Ab Finland Filial, kontakta:

Mail: accounting@crosskey.fi

Loop Invoice

Logiq erbjuder även en tjänst för att skicka elektroniska fakturor via Peppol-nätverket utan att integrera dina interna system med en accesspunkt. Läs mer om denna tjänst här: https://www.logiq.se/tjanster/premium/logiq_loop_invoice/