Bring använder Logiq som EDI operatör

Bring använder Logiq som EDI operatör

Logiq levererar tjänsten som meddelandecentral för EDI till norska Bring Cargo och hanterar i dag elektroniska dokument internt mellan Brings egna enheter och till och från deras handelspartners.

Logiq levererar EDI operatörtjänster till norska Bring Cargo och hanterar i dag elektroniska dokument internt mellan Brings egna enheter och till och från dereas handelspartners.

Dessutom konverterar, printar och distribuerar Logiq utgående fakturor för Bring Cargo.

Logiq har utvecklat en skräddarsydd lösning för indrivning för Bring där ett exemplar av den ursprungliga fakturan redan fästs vid påminnelsen. Denna kopia hämtas fram från Brings arkiv i Logiqs kundportal, Logiq Customer Portal.

Lösningen har resulterat i en mycket snabbara och mer effektiv indrivningsprocess och sparar Bring och leverantören för stora följdkostnader och osäkra fordringar.

Om Bring

Bring konsernet är en av dom största post- och logistikaktörerna i Norden. Bring ägs av Posten Norge och omfattar alla företagskunder och de delar av verksamheten som syfter till företagskunder.

För mer info, se www.bring.no.