Vad är Peppol?

Vad är Peppol?

Publicerad den 21.10.2019, 15:53

Peppol öppnar upp för nya samarbeten som tidigare inte varit möjliga. Ett gemensamt format och nätverk för framtiden, både i och utanför Sverige.


Pan-european public procurement online eller Peppol som det förkortas, är ett regelverk för elektronisk handel. Peppol är framtaget av OpenPEPPOL, de har på uppdrag av Europeiska Unionen tagit fram regelverket som styr Peppol. Plattformen och dess regelverk reglerar vad och på vilket sätt information skickas inom nätverket. Övergången till Peppol i Sverige sker löpande, målet är att underlätta för upphandligar och samarbeten mellan de europeiska länderna och Sverige.

PEPPOL i Sverige och Europa

Den 1 April i år (2019) trädde ett beslut i kraft för offentlig sektor. Beslutet innebär att det är ett lagkrav för offentlig sektor att skicka och ta emot e-fakturor. Myndigheten bakom detta är, Svenska digitaliseringsmyndigheten, DIGG, förordar att detta sker via Peppol. Detta innebär att, efter detta datum gäller de nya direktiven. Detta gäller för, Upphandlingar och avtal som ingås efter detta datum. Peppol nätverket, gäller alltså inte endast fakturor utan alla dokumenttyper så som order, ordersvar och leveransavisering. Målet med detta är att förenkla och möjliggöra för fler aktörer vid upphandling av nya avtal.

Kravet gäller offentlig sektor samt nya avtal, vilket gör att de gamla formaten fortsatt används. Peppol är inte något som är unikt för Sverige utan det är ett initiativ från europakommissionen. Kravet från myndigheter på Peppol införs löpande för länder i Europa. I dagsläget är Är ni kund hos Logiq så kommer vi att lösa konverteringen år er, detta innebär att, ni fortsätter skicka fakturor via Logiq och vi sköter konverteringen till rätt format.

Att välja accesspunkt

För att komma åt Peppol-nätverket krävs en anslutning till en certifierad accesspunkt. Logiq är en sådan. För att lättare förstå hur det fungerar kan man jämföra Logiq med ett telebolag, du ringer ett telefonnummer och din operatör (Logiq) kopplar ihop dig med rätt mottagare, oavsett vilken operatör mottagaren använder. Logiq är också en av få accesspunkter som har godkännande att registrera kunder att de kan motta alla dokumenttyper via Peppol-nätverket, dvs. kataloger, ordrar, orderbekräftelser, packsedlar och fakturor/kreditnotor. Majoriteten av accesspunkter kan endast motta fakturor, detta gör att ni slipper byta accesspunkt för att motta ordrar, orderbekräftelser och packsedlar.
Besök Logiqs Peppolskola för mer information, eller kontakta oss.