Uppdatering & nyheter från EESPAs årsmöte

Uppdatering & nyheter från EESPAs årsmöte

Publicerad den 07.06.2022, 10:51

EESPA– European Invoicing Service Provider Association höll sitt allmänna årsmöte i Aten tidigare i veckan. Två huvudteman diskuterades vid mötet: Kontinuerlig transaktionskontroll (CTC) och driftkompatibilitet med Peppol.

Kontinuerlig transaktionskontroll

Implementeringen av kontinuerlig transaktionskontroll (Continuos Transaction Control- CTC) fortsätter att bre ut sig över Europa. Utvecklingen drivs av nationella skattemyndigheter för att minska det momsgap som finns i många länder genom att få tillgång till realtidsdata från fakturaflöden mellan företag. CTC-systemen åtföljs ofta av nationella mandat för att göra elektronisk fakturering obligatorisk.

 

Denna utveckling utgör en stor möjlighet för tjänsteleverantörer i takt med att införandet av e-faktura ökar. Däremot har flera länder infört obligatoriska statliga plattformar som kräver att alla fakturor ska gå igenom dessa centrala flöden med sina egna format. För företag som vill automatisera sina relationer mellan köpare och leverantör är detta inte särskilt bra nyheter. Även om skattemyndigheterna har ett intresse av fakturadata, utelämnas ofta potentialen för att kunna automatisera leveranskedjan.

Vi har sett att elektronisk fakturering blir svårare när regeringar inför separata och obligatoriska lösningar.

 

Interoperabilitet med Peppol

EESPA har under flera år arbetat för att etablera ett nätverk för interoperabilitet mellan europeiska tjänsteleverantörer- EESPA Interoperability Network (EIN). Begreppet ”Interoperabilitet” är ganska vanligt i Norden men inte i många andra delar av Europa. EIN är ett initiativ för att ändra detta och upprätta ett nätverk av tjänsteleverantörer som kan kommunicera. EIN-nätverket testas just nu av flera tjänsteleverantörer i EESPA.

Under de senaste nio månaderna har EESPA och Peppol diskuterat vilka möjligheter som finns för att samarbeta kring infrastrukturen snarare än att etablera två separata infrastrukturer för distribution av elektroniska dokument i Europa.

Under årsmötet i Aten beslutade EESPA att delta i ett inkubationsprojekt med Open Peppol. EESPA har utarbetat ett dokument med krav som idag inte uppfylls i Peppol. Under de kommande 12-18 månaderna kommer de två organisationerna arbeta tillsammans för att testa möjligheten till samverkan och på så sätt komma fram till en gemensam lösning.

 

Vill du veta mer om EESPA eller Peppol?
Kontakta oss så snart du kan.