STEG 2 – Skapa en första e-faktura, elektronisk faktura

Publicerad den 18.08.2020, 13:24

Skapa fakturan i enlighet med nedan beskrivna format och innehållskrav. För att Rexel Sverige AB ska kunna ta emot och hantera fakturorna är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor infogar samtliga nödvändiga informationsfält.