STEG 1 – Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör)

Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq AS, och/eller är godkänd accesspunkt till PEPPOL- nätverket. Meddela att ni kommer börja skicka e-faktura till Rexel Sverige AB via Logiq AS och tillhandahåll er operatör detta dokument med uppgifter om e-fakturaadress till Rexel Sverige AB.

STEG 2 – Skapa en första e-faktura, elektronisk faktura

Skapa fakturan i enlighet med nedan beskrivna format och innehållskrav. För att Rexel Sverige AB ska kunna ta emot och hantera fakturorna är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor infogar samtliga nödvändiga informationsfält.

STEG 3 – Skicka e-fakturan

Skicka en e-faktura till er e-fakturaoperatör. Be er operatör att vidarebefordra fakturan till Rexel Sverige AB via LOGIQ. Informera Rexel Sverige AB via e-post till adressen einvoice@rexel.se att ni har skickat iväg en första e-faktura och med vilket faktura-nummer. Ange även mejladress till den person som är kontaktperson för fortsatt dialog kring e-faktura.

STEG 4 – Erhåll feedback av REXEL

Rexel Sverige AB granskar fakturan. Om eventuella justeringar behöver göras upprepas steg 2 och 3, eller så ger Rexel klartecken för fortsatt sändning av e-fakturor.