Logiq Loop

Logiq har lanserat en portal som gör det möjligt för leverantörer att ta emot beställningar, skicka orderbekräftelser och följesedlar på nivå 3.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq har lanserat en portal som gör det möjligt för leverantörer att ta emot beställningar, skicka orderbekräftelser och följesedlar på nivå 3.

Logiq Loop

Logiq har lanserat en portal som gör det möjligt för leverantörer att ta emot beställningar, skicka orderbekräftelser och följesedlar på nivå 3.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq har lanserat en portal som gör det möjligt för leverantörer att ta emot beställningar, skicka orderbekräftelser och följesedlar på nivå 3.

Den svenska byggvaruhandeln har under många år arbetat med att effektivisera och digitalisera sina beställnings- och logistikprocesser för leverantörer. Detta för att kunna beställa elektroniskt via EDI och kunna få svar med elektronisk orderbekräftelse, följesedel och faktura tillbaka.

Logiq har varit en nyckelaktör i detta arbete och är den aktör i Sverige som har störst kunskap inom området.

Fokus på följesedel

Fokus ligger på att ta emot varor och följesedel från byggvaruhandeln och det finns stora besparingar att göra genom att optimera denna process. För att varumottagningen ska optimeras måste en avancerad elektronisk följesedel skickas som följer med försändelsen, det vill säga den ska vara på nivå 3. Det kan vara ett stort och omfattande uppdrag för leverantörer till byggvaruhandeln att utveckla stödet för detta i sina egna system, och väldigt få företag stödjer sådana system idag.

Logiq har därför tagit fram en lösning där leverantörerna själva kan bygga upp en giltig följesedel. Följesedeln kan sedan skickas elektroniskt tillsammans med varorna. Tjänsten har även integrationer med etikettskrivare, så att giltiga etiketter kan skrivas ut och klistras på godspallen för scanning vid mottagande.

Lösningen är mycket flexibel och nära kopplad till det befintliga EDI-flödet hos Logiq. För leverantörer som inte har stöd i egna system kommer Loop att tillgodose kraven från kunden gällande elektronisk interaktion. Detta kommer att möjliggöra ett 100% digitalt flöde av handelsmeddelanden – även när du inte har interna system som kan hantera detta.

Samtidigt vill vi betona vikten av att få upp dokumentflödet på EDI i det egna systemet, då det blir mer effektivt när volymerna är stora.

Vad är möjligt?

 • För leverantörer som inte kan ta emot beställningar via EDI kan de nu göra det direkt här.
 • Om en leverantör kan ta emot order som EDI, men inte skicka tillbaka ordersvar som EDI, hittar du en kopia av ordern i Logiq Loop och returnerar ett ordersvar som kan skickas som EDI.
 • När leverantören kan skicka ett ordersvar kommer du med Loop att kunna vidareutveckla ett ordersvar manuellt till en följesedel på nivå 3.
 • Tjänsten tar hänsyn till SSCC-numret och kan integreras mot ett flertal etikettskrivare.
 • Om det krävs att leverantören tar emot beställningar via Peppol kan de även ta emot sådana beställningar via Logiq Access Point i Logiq Loop.
 • Leverantören kan även skicka ordersvar till mottagare i Peppol via tjänsten.

 

Bli kund!

Registrera dig här för att bli kund till denna tjänst från Logiq.

 

Fördelar för kunden

Logiq Loop gör det möjligt för beställaren att kräva full integration av EDI på alla dokumenttyper mot sina leverantörer. Att ha en fullständig EDI-implementering med dina leverantörer kommer att ge en stor besparing i form av bättre beställningar.

 • Dokumentation på vad som är beställt
 • Bättre datakvalitet och spårbarhet i beställningarna
 • Automatiskt bekräftad dokumentation av vad som levereras
 • Behöver bara hantera avvikelser
 • Bättre kontroll på leveranser till lager
 • Möjlighet till automatiskt godsmottagning
 • Automatisk fakturamatchning och godkännande för betalning
 • Matcha mot orderbekräftelsen vilket ger färre avvikelser
 • Bättre överblick – orderreserv och dokumentation

Fördelar för leverantören

Med Logiq Loop kan leverantören undvika dyra implementeringsprojekt för att stödja handelns krav på elektroniskt flöde av orderdokument. Framför allt kan utvecklingen av följesedlar på nivå 3 i egna system vara resurskrävande och dyrt och här blir det potentiellt mycket stora besparingar.

Logiq Loop möjliggör direkt integration med alla kedjor som använder denna tjänst.

 


Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll minskar det manuella arbetet med inkommande handelsdokument. Genom automat…

Logiq Insight

Logiq Insight

Med Logiq Insight blir det nu möjligt att få en djupare insikt i köp och säljprocesser.

Loop Invoice

Loop Invoice

En tjänst för att kunna skicka fakturor genom EDI via Peppolnätverket- för leverantörer som …

Logiq Customer Portal

Logiq Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…