Logiq Dokumentkontroll

Genom att identifiera vanliga avvikelser på fakturor, kan företaget nu automatisera alla krav for innehåll. På det sättet kan företagets behandlingstid per faktura minskas drastiskt.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Genom att identifiera vanliga avvikelser på fakturor, kan företaget nu automatisera alla krav for innehåll. På det sättet kan företagets behandlingstid per faktura minskas drastiskt.

Logiq Dokumentkontroll

Genom att identifiera vanliga avvikelser på fakturor, kan företaget nu automatisera alla krav for innehåll. På det sättet kan företagets behandlingstid per faktura minskas drastiskt.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Genom att identifiera vanliga avvikelser på fakturor, kan företaget nu automatisera alla krav for innehåll. På det sättet kan företagets behandlingstid per faktura minskas drastiskt.

Logiq Dokumentkontroll är en tjänst som validerar information i företagets inkommande dokument, baserat på det egna behovet. På så sätt kan företaget spara mycket tid och pengar på att minska antalet avvikelser, öka matchningsgraden samt minimera manuell handläggning av t.ex inkommande faktura.

I order och fakturor finns information som inte krävs enligt lag, men som företag behöver för att automatisera sin interna handläggning.

Logiq Dokumentkontroll kan vara lösningen när någon av dessa frågor uppstår:

  • Finns projektnumret med i dokumentet och är det korrekt och giltigt?
  • Har leverantören godkänts och har de behörighet att beställa till detta projekt?
  • Vilken butik är egentlig mottagare av denna beställning?
  • Är beställningsnumret ifyllt?
  • Är referenserna korrekt ifyllda?

Genom att identifiera avvikelserna med Logiq Dokumentkontroll kan företaget automatisera alla krav för innehåll i t.ex fakturor och spara in på behandlingstiden.

 

Spar tid med mindre manuell korrigering

Om avsändarens dokument inte uppfyller företagets krav, kan företaget själva säkerställa villkoren för hur Logiq Dokumentkontroll ska agera:

 

  • Dokumentet kan stoppas och göras tillgängligt i Logiq Customer Portal och företaget kan säkerställa att informationen är korrekt innan det skickas till det egna systemet.
  • Dokumentet kan stoppas och skickas tillbaka till avsändaren med information om vad som behöver korrigeras innan avsändaren kan skicka det igen.
  • Dokumentet kan släppas fram till dig med markeringar om vad som inte är korrekt. Avsändaren meddelas då automatiskt om felen med en begäran om ändring tills nästa dokument skickas.

 

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur Logiq kan hjälpa dig att förbättra kvaliteten och minimera avvikelser på inkommande dokument?

Kontakta oss eller ange namn, företag och kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Väljer du Logiq som accesspunkt sköter vi allt åt dig. En accesspunkt fungerar som ett elektro…

EDI – Electronic Data Interchange

EDI – Electronic Data Interchange

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottag…

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…

Postmottagning och skanning

Postmottagning och skanning

Vill du få fakturor elektroniskt direkt in i ditt ekonomisystem, men har vissa kunder som inte k…

LogiqPay Invoice Portal

LogiqPay Invoice Portal

Logiq lanserar en fakturaportal för företag som inte har uppgraderat sitt utgående fakturaflö…

Web EDI

Web EDI

I dag är det många affärskedjor som kräver att affärsdokument ska behandlas elektroniskt. Me…