EDI – Electronic Data Interchange

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI – Electronic Data Interchange

EDI – Electronic Data Interchange

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI – Electronic Data Interchange

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI – Electronic Data Interchange

EDI – Electronic Data Interchange

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange. Det innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI-anpassningar är ofta komplicerade och det krävs därför en kompetent leverantör. Att förstå hur ett visst företag sköter sina affärer är lika viktigt som att kunna skriva bra program. Vissa leverantörer erbjuder sig att lösa alla dessa utmaningar internt hos er. Det innebär ofta omfattande och dyra konsultprojekt.

Logiq förmedlar denna lösning utan att det behöver göras några dyra investeringar. Vi konverterar och förmedlar dokument i rätt format till mottagaren, antingen direkt eller via roaming. EDI-förmedling innebär att kunden bara behöver jobba med ett format, vilket ger snabbare och mer kostnadseffektiva implementeringar.

Logiq har utvecklat flera tilläggsfunktioner som du kan dra nytta av. Som mottagare av affärsdokument via Logiq kan du beställa filter som gör att vi stoppar dokument som inte uppfyller dina krav. Om så sker skickas ett felmeddelande till avsändaren. Detta höjer datakvaliteten samtidigt som du slipper göra manuella felsökningar. I Customer Portal hittar du de dokument vi har stoppat.

Över 700 filformat för dokument

Logiq har utarbetat en omfattande kod- och formatdatabas. Det betyder att vi kan konvertera affärsdokument till och från 700 olika format, plus olika versioner av dem. För dig innebär detta betydande besparingar eftersom Logiq inte tar betalt för format vi redan förfogar över.

Global samordning med roaming

Har du utländska kunder eller leverantörer? Vi är en av få leverantörer som kan nå ut till i stort sett alla kunder och leverantörer globalt. Trafiken ut i världen förmedlas via samtrafik med hjälp av roaming. Logiq har samtrafikavtal med 70 andra förmedlingscentraler i Europa.

Vi har 18 års erfarenhet och är i dag ledande i Norge inom EDI. Sådana projekt kan vara mycket komplexa. Det krävs stor erfarenhet och beprövade lösningar för att detta ska kunna genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Flera av de stora byggvarukedjorna i Norge, som var och en har hundratals leverantörer, är exempel på nöjda Logiq-kunder.

 


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Logiq kan hjälpa dig med att motta fakturor och andra dokument från dina kunder smartare och tryggare, skriv in ditt namn, telefonnummer och/eller e-post, så kontaktar vi dig.Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Genom att identifiera vanliga avvikelser på fakturor, kan företaget nu automatisera alla krav f…

LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Väljer du Logiq som accesspunkt sköter vi allt åt dig. En accesspunkt fungerar som ett elektro…

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…

Postmottagning och skanning

Postmottagning och skanning

Vill du få fakturor elektroniskt direkt in i ditt ekonomisystem, men har vissa kunder som inte k…

LogiqPay Invoice Portal

LogiqPay Invoice Portal

Logiq lanserar en fakturaportal för företag som inte har uppgraderat sitt utgående fakturaflö…

Web EDI

Web EDI

I dag är det många affärskedjor som kräver att affärsdokument ska behandlas elektroniskt. Me…