Skicka viaLOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Om du väljer Logiq som din accesspunkt, vill vi göra allt jobb åt dig.
Pan- European Public Procurement On-Line.

LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Skicka viaLOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Om du väljer Logiq som din accesspunkt, vill vi göra allt jobb åt dig.
Pan- European Public Procurement On-Line.

Skicka viaLOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Om du väljer Logiq som din accesspunkt, vill vi göra allt jobb åt dig.
Pan- European Public Procurement On-Line.

LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Skicka viaLOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Om du väljer Logiq som din accesspunkt, vill vi göra allt jobb åt dig.
Pan- European Public Procurement On-Line.

 

Vad är PEPPOL?

PEPPOL är en plattform för att operatörer skall kunna nå varandra på ett enkelt sätt – genom en anslutning får användarna tillgång till samtliga köpare och säljare som finns anslutna till PEPPOL – inte bara i det egna landet utan även över landsgränser. En accesspunkt är så att säga ingången till PEPPOL-nätverket och kopplar ihop aktuell användare (köpare eller säljare) med andra accesspunkter så att de kan ta emot och skicka affärsdokument. Gemensamma register gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till PEPPOL där det framgår på vilket sätt man kan e-handla med dem.

 

LOGIQ är en av dessa accesspunkter och kan utnyttja lång erfarenhet från Norge, där PEPPOL är etablerat sedan 2014 när offentliga och statliga företag fick krav på att motta på det sättet. I Norge har statliga myndigheter satsat på att PEPPOL skall utgöra grunden för hur leverantörer skickar fakturor till norska offentliga sektorn.

Vår enklaste lösning

Använd dina befintliga inköpssystem, så kompletterar Logiq era existerande e-handelslösningar. Vi har ett formatbibliotek med över 700 format, även BIS-format. Vi konverterar ert format till det rådande formatet inom PEPPOL.

På detta sätt kan du också sända filer till andra länder inom PEPPOL nätverket.

I Sverige används Svefaktura som format medan det till exempel i Norge används EHF, dom båda revideras vid tillfällen. Logiq gör då jobbet åt dig med att anpassa, så att du alltid skickar den korrekta versionen.

Logiq gör jobbet åt dig

För att förenkla din distribution av affärsdokument kan Logiq leverera via flera kanaler. Logiq har tillgång till centrala register, vilket gör att vi alltid kan kontrollera om mottagaren kan ta emot dokument elektroniskt.

Om mottagaren inte kan ta emot elektroniskt kontrollerar vi om det finns en e-postadress vi kan skicka till. Om det inte finns någon e-postadress kan vi skicka dokumentet i pappersform. Om du skickar alla dina fakturor till oss ser vi till att de skickas till mottagaren på det sätt som är billigast för dig.

Läs mer om vår tjänst Logiq Multikanal.

PEPPOL – i stället för samtrafik

I PEPPOL:s infrastruktur används inte bilaterala samtrafiksavtal utan istället tecknar operatörerna ett operatörsavtal med en PEPPOL-myndighet. DIGG  är Sveriges digitaliseringsmyndighet och har således hand om Peppol i Sverige. En operatör har inte rätt att vägra att ta emot meddelanden från en annan operatör som är ansluten till PEPPOL.

 

Billigare för dig, mindre hantering för mottagaren och bättre för miljön.

 


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Logiq kan hjälpa dig med att sända faktura till dina kunder smartare och tryggare, skriv in ditt namn, telefonnummer och/eller e-post, så kontaktar vi dig.EDI och samtrafik

EDI och samtrafik

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottag…

Logiq Multikanal

Logiq Multikanal

På Logiq jobbar vi hela tiden med att göra saker bättre, enklare och billigare för våra kund…

Logiq Smartmail

Logiq Smartmail

Du har kanske varit med om att en kund ringt och klagat på att de fått en påminnelse om en fak…

E-post med bifogad faktura

E-post med bifogad faktura

Det blir allt vanligare att välja elektroniska kanaler för fakturadistribution. E-post med PDF-…

LogiqPay Invoice Portal

LogiqPay Invoice Portal

Logiq lanserar en fakturaportal för företag som inte har uppgraderat sitt utgående fakturaflö…

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…