EDI och samtrafik

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI och samtrafik används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI och samtrafik

EDI och samtrafik

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI och samtrafik används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI och samtrafik

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI och samtrafik används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

EDI och samtrafik

EDI och samtrafik

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottagare (dator-till-dator). EDI och samtrafik används vanligtvis för kunder som har egna krav på innehållet i mottagna dokument.

Logiq förmedlar denna lösning utan att det behöver göras några dyra investeringar. Vi konverterar och förmedlar dokument i rätt format till mottagaren, antingen direkt eller via samtrafikavtal. EDI-förmedling innebär att kunden bara behöver jobba med ett format, vilket leder till snabbare och mer kostnadseffektiva implementeringar.

Logiq har utvecklat flera tilläggsfunktioner som du kan dra nytta av. Som mottagare av affärsdokument via Logiq kan du beställa filter som gör att vi stoppar dokument som inte uppfyller dina krav. Om så sker skickas ett felmeddelande till avsändaren. Detta höjer datakvaliteten samtidigt som du slipper göra manuella felsökningar. I Customer Portal kan du se vilka dokument vi stoppat.

Över 700 dokumentformat

Logiq har utarbetat en omfattande kod- och formatdatabas. Det betyder att vi kan konvertera affärsdokument till och från 700 format, plus olika versioner av dem. För dig innebär detta betydande besparingar eftersom Logiq inte tar betalt för format vi redan förfogar över.

Global handel med roaming

Har du utländska kunder eller leverantörer? Vi är en av få leverantörer som kan nå ut till i stort sett alla kunder och leverantörer globalt. Trafiken ut i världen förmedlas via samtrafik med hjälp av roaming. Logiq har samtrafikavtal med 25 andra förmedlingscentraler i Europa.

Vi har 18 års erfarenhet och är i dag ledande i Norge inom EDI. Sådana projekt kan vara mycket komplexa. Det krävs stor erfarenhet och beprövade lösningar för att detta ska kunna genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Flera av de stora byggvarukedjorna i Norge, som var och en har hundratals leverantörer, är exempel på nöjda Logiq-kunder.


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Logiq kan hjälpa dig med att sända faktura till dina kunder smartare och tryggare, skriv in ditt namn, telefonnummer och/eller e-post, så kontaktar vi dig.LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Om du väljer Logiq som din accesspunkt, vill vi göra allt jobb åt dig.
Pan- European Pub…

Logiq Multikanal

Logiq Multikanal

På Logiq jobbar vi hela tiden med att göra saker bättre, enklare och billigare för våra kund…

Logiq Smartmail

Logiq Smartmail

Du har kanske varit med om att en kund ringt och klagat på att de fått en påminnelse om en fak…

E-post med bifogad faktura

E-post med bifogad faktura

Det blir allt vanligare att välja elektroniska kanaler för fakturadistribution. E-post med PDF-…

LogiqPay Invoice Portal

LogiqPay Invoice Portal

Logiq lanserar en fakturaportal för företag som inte har uppgraderat sitt utgående fakturaflö…

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…