E-post med bifogad faktura

Det blir allt vanligare att välja elektroniska kanaler för fakturadistribution. E-post med PDF-bilagor är i dag en av de vanligaste kanalerna. Många företag kräver att få fakturor i PDF-format via e-post eftersom de har en automatiserad mottagning av fakturor.

E-post med bifogad faktura

E-post med bifogad faktura

Det blir allt vanligare att välja elektroniska kanaler för fakturadistribution. E-post med PDF-bilagor är i dag en av de vanligaste kanalerna. Många företag kräver att få fakturor i PDF-format via e-post eftersom de har en automatiserad mottagning av fakturor.

E-post med bifogad faktura

Det blir allt vanligare att välja elektroniska kanaler för fakturadistribution. E-post med PDF-bilagor är i dag en av de vanligaste kanalerna. Många företag kräver att få fakturor i PDF-format via e-post eftersom de har en automatiserad mottagning av fakturor.

E-post med bifogad faktura

E-post med bifogad faktura

Det blir allt vanligare att välja elektroniska kanaler för fakturadistribution. E-post med PDF-bilagor är i dag en av de vanligaste kanalerna. Många företag kräver att få fakturor i PDF-format via e-post eftersom de har en automatiserad mottagning av fakturor.

Genom att anlita Logiq för fakturadistribution kan fakturorna skickas säkert via e-post. Det finns många sätt på vilka en sådan faktura blir fel. Om Logiq får tillbaka ett e-post för att det inte kommit fram skickar vi ett felmeddelande till dig med en beskrivning av problemet samt fakturanummer och den e-postadress vi försökt skicka till. På så sätt har du full kontroll på vilka fakturor som inte kommit fram. Om du vill kan vi automatiskt skicka dessa i pappersform. Då vet du att alla fakturor du skickar till Logiq faktiskt kommer fram till mottagaren.

Du behöver alltså inte kontakta oss för att kunna skicka fakturor till nya mottagare. Detta skiljer Logiq från många av konkurrenterna.

Som alternativ till PDF via e-post kan Logiq även erbjuda Smartmail. Det ger ytterligare garanti för att din faktura levereras till mottagaren.


 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur Logiq kan hjälpa dig med att sända faktura till dina kunder smartare och tryggare, skriv in ditt namn, telefonnummer och/eller e-post, så kontaktar vi dig.LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

LOGIQ PEPPOL Accesspunkt

Om du väljer Logiq som din accesspunkt, vill vi göra allt jobb åt dig.
Pan- European Pub…

EDI och samtrafik

EDI och samtrafik

EDI innebär att data/affärsdokument överförs elektroniskt direkt mellan avsändare och mottag…

Logiq Multikanal

Logiq Multikanal

På Logiq jobbar vi hela tiden med att göra saker bättre, enklare och billigare för våra kund…

Logiq Smartmail

Logiq Smartmail

Du har kanske varit med om att en kund ringt och klagat på att de fått en påminnelse om en fak…

LogiqPay Invoice Portal

LogiqPay Invoice Portal

Logiq lanserar en fakturaportal för företag som inte har uppgraderat sitt utgående fakturaflö…

LOGIQ Customer Portal

LOGIQ Customer Portal

Med Logiq Customer Portal får du full status och översikt över alla affärsdokument som skicka…