Börja skicka e-fakturor till företagsnamn

Kom igång

Firstname Lastname Age Jobb
Sara Borgersen 23 Student
Jill Smith 50 Advokat
Eve Jackson 94
Mari
Firstname Lastname Age Jobb
Sara Borgersen 23 Student
Jill Smith 50 Advokat
Eve Jackson 94

Här hittar du information om hur du börjar skicka e-fakturor till [företagsnamn].

Företag som tar emot e-fakturor

Namn på företag 1

Organisationsnummer: 123 456 789


Namn på företag 2

Organisationsnummer: 123 456 789

Krav för fakturainnehåll

Kontaktpersonens namn och/eller ordernummer måste anges i alla e-fakturor till [företagsnamn].

Om du skickar e-faktura i något av formaten nedanför, måste ordernummer och/eller kontaktperson anges i XML-taggarna för att [företagsnamn] ska kunna ta emot fakturan.

Har du frågor?

Frågor till Logiq:

 

Frågor till [företagsnamn]: