Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Vallberga Lantmän. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Vallberga Lantmän finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Vallberga Lantmän finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

Informera TietoEvry om att fakturor till Vallberga Lantmän ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Vallberga Lantmän ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Vallberga Lantmän om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Vallberga Lantmän. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Företag som tar emot e-fakturor

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt beställningsnummer:

 • beställningsnummer: 6 siffror (numeriska tecken)

Vid avsaknad av beställningsnummer ovan ska uppgifter om referens finnas:

 • Referens med namn på beställaren, för- och efternamn 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 

 • Vallberga Lantmän är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige:

Peppol: Vallberga Lantmän, organisationsnummer 749200-3038

Peppol identifierare: 0007: 7492003038

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 7492003038

Har du frågor?

För frågor till Vallberga Lantmän kontakta:

Mail: info@vallberga.nu
Telefon
: 0430-16200

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: logiq.se/kontakta-oss/

Mail: sales@logiq.se