Information til dig som leverantör till Thage Fastigheter

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Thage Fastigheter

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Thage Fastigheter. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Thage Fastigheter finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Thage Fastigheter finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Thage Fastigheter ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Thage Fastigheter ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Thage Fastigheter om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Thage Fastigheter. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste enedanstående krav uppfyllas.

Fakturan SKA innehålla vårt projektnummer alt objektnummer:

  • Objektnummer (5 siffor i en följd eller 3 siffror i en följd)

Se tabeller nedan för vilka fält informationen ska läggas i olika format:

Sektion i Peppol BIS 3.0 Sektion i Svefaktura Värde
Projektnummer/
Objektnummer
/Invoice/ProjectReference/ID /Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]/cac:ID Projektnummer/
Objektnummer

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Thage Fastigheter är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Fastighetsbolaget Fegler AB:
Peppol: Fastighetsbolaget Fegler AB, organisationsnummer 559319-2999
Peppol identifierare: 0007: 5593192999
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5593192999

Förvaltnings AB Floresta:
Peppol: Peppol: Förvaltnings AB Floresta, organisationsnummer 556324-8110
Peppol identifierare: 0007:5563248110
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5563248110

Förvaltnings AB Skräbeån:
Peppol: Peppol: Förvaltnings AB Skräbeån, organisationsnummer 556428-7067
Peppol identifierare: 0007:5564287067
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564287067

Förvaltningsbolaget Centrumkvarteret i Tollarp AB:
Peppol: Peppol: Förvaltningsbolaget Centrumkvarteret i Tollarp AB, organisationsnummer 559183-2133
Peppol identifierare: 0007:5591832133
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5591832133

Östra Vrams Smides AB:
Peppol: Peppol: Östra Vrams Smides AB, organisationsnummer 556486-7223
Peppol identifierare: 0007:5564867223
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564867223

Tollarpsbulten 7 AB:
Peppol: Peppol: Tollarpsbulten 7 AB, organisationsnummer 559257-5152
Peppol identifierare: 0007:5592575152
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5592575152

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Thage i Skåne AB, kontakta:

Mail: leverantorsfakturor@thage.com

Telefon: 044-313100

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via 

invoice.fegler@thage.com    Fastighetsbolaget Fegler AB

Invoice.skrabean@thage.com  Förvaltninsgbolaget AB Floresta

Invoice.centrumkv@thage.com  Förvaltningsbolaget Centrumkvarteret i Tollarp AB

Invoice.ovs@thage.com     Östra Vrams Smides AB

Invoice.floresta@thage.com  Förvaltnings AB Floresta

Invoice.bulten@thage.com  Tollarpsbulten 7 AB

Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se