Information til dig som leverantör till Nordic Choice Hotels

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Hotelldrift Älvstranden AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Från och med 1. januari 2023 kommer vi inte längre att acceptera papper eller PDF-fakturor.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura, kontakta vic@choice.no för att ordna vidare användning av PDF.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Nordic Choice Hotels. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Nordic Choice Hotels finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Nordic Choice Hotels finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Nordic Choice Hotels ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Nordic Choice Hotels ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Nordic Choice Hotels om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Nordic Choice Hotels. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

● Köparens referens: Beställarens namn och avdelningskod (3 numeriska tecken) om tillgängligt.

Plassering i BIS 3.0 (Peppol) Plassering i SVEFAK
/Invoice/ cbc:BuyerReference. /Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

Kravet på elektronisk faktura gäller följande hotell i Nordic Choice Hotels:

Adressering
Namn Organisationsnummer Peppol identifierare
By Marcus Samuelsson AB
556898-5948
0007:5561066050
Nordic Choice Commercial Services AB 556106-6050 0007:5561066050
Choice Hotels & Resorts AB 556813-5320 0007:5568135320
Hotelldrift Älvstranden AB 559319-5950 0007:5593195950
Nordic Choice Shared Services AB 556828-7790 0007:5568287790
Nordic Hotels & Resorts AB 556813-5353 0007:5568135353
Nordic Property Management AB 556841-7454 0007:5568417454
Strawberry Living AB 559109-7208 0007: 5591097208
Strawberry Living Stockholm AB 559160-3708 0007:5591603708
Strawberry Living Stockholm Holding AB 559201-3147 0007:5592013147
Hotelldrift Cl Umeå AB 559196-2716 0007:5591962716
Hotelldrift Q Match AB 559102-7182 0007:5591027182
Hotelldrift Cl Karlatornet AB 559119-9384 0007:5591199384
Hotelldrift Göteborg AB 559109-7216 0007:5591097216

Kontakta oss för frågor och mer information

  1. Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör
  2. Sänder du pdf idag och har inte möjlighet att sända EDI, kontakta vic@choice.no om de godkänner att ni fortsatt sänder pdf
  3. Har du ingen EDI operatör idag, kontakta sales@logiq.se
  4. Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta vic@choice.no
  5. Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no