Information til dig som leverantör till Hotelldrift Älvstranden AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Hotelldrift Älvstranden AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

 

Från och med 1. januari 2023 kommer vi inte längre att acceptera papper eller PDF-fakturor.

 

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura, kontakta vic@choice.no för att ordna vidare

användning av PDF.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Hotelldrift Älvstaden AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Hotelldrift Älvstranden AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Hotelldrift Älvstranden AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Hotelldrift Älvstranden AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Hotelldrift Älvstranden AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Hotelldrift Älvstranden AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Hotelldrift Älvstranden AB. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

● Köparens referens: Beställarens namn och avdelningskod (3 numeriska tecken) om

tilgängligt.

 

 Beskrivning av hur de olika referenserna bör placeras:

 
Felt Navn: Köparens referens
Plassering i BIS 3.0 (Peppol) Plassering i SVEFAK
/Invoice/ cbc:BuyerReference. /Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Hotelldrift Älvstranden AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering

Peppol
Hotelldrift Älvstranden AB, organisationsnummer 559319-5950
Peppol identifierare: 0007:5593195950
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5593195950

Kontakta oss för frågor och mer information

1. Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör

2. Sänder du pdf idag och har inte möjlighet att sända EDI, kontakta vic@choice.no om

de godkänner att ni fortsatt sänder pdf

3. Har du ingen EDI operatör idag, kontakta sale@logiq.se

4. Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta vic@choice.no

5. Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no